Modrásek černoskvrnný je podle ekologů vzácný druh. Jeho poslední životaschopná populace v České republice žije už jen na Horním Vsacku v údolí Vsetínské Bečvy.

Členové sdružení Salamandr proto pečují o místa, kde se ohrožený motýl vyskytuje. „Vyřezáváme zarůstající louky a kosíme trávu, později počítáme i s pastvou ovcí. Tuto péči děláme na místech, kde to má z pohledu odborníků pro modráska smysl," přiblížil předseda organizace Salamandr Vojtěch Bajer.

Dodal, že Salamandr se záchraně „modráskových" luk věnuji již řadu let. Letos se ochránci přírody rozhodli své úsilí o záchranu motýla doplnit veřejnou sbírkou.

Modráska může podpořit každý dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRASEK zaslanou na telefonní číslo 87 777. Další možnost pomoci představuje poukázání libovolné částky přímo na sbírkový účet. „Číslo účtu a více informací o fungování sbírky jsou k nalezení na stránkách Salamandr.info," doplnila za organizátory sbírky Pavla Halamíková.