Nová přístavba v těsné blízkosti památníku je třípatrová a vešlo se do ní specializované archeologické pracoviště, depozitární prostory, knihovna s badatelským zázemím, edukační sál a především expoziční sály. Bez evropské dotace by ale památník vznikl jen stěží.

„Idea tohoto projektu není úplně nová. V minulém století byl vytvořen památník nad základy prvního objeveného velkomoravského kostela. A už tehdy se plánovalo nějaké širší pracoviště, kde budou depozitáře, knihovna, pracovny archeologů a výstavní sály. Ale s ohledem na finance z toho sešlo,“ říká Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení a Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra, které spadá pod Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Myšlenka na vybudování památníku byla oživena po roce 2000. Jedinou možností, jak mohlo nové muzeum vzniknout, bylo financování z evropských prostředků. „Bez přispění fondů EU by něco takového vytvořit nešlo. Díky nim se podařilo dokončit koncepci projektu, o kterém se zde snilo sedmdesát let,“ podotýká Chrástek. Rozsáhlá investiční akce byla financována ze tří zdrojů. Vedle fondů EU, které přispěly 89,6 miliony korun, vynaložil Zlínský kraj 24,6 milionu korun a samotné Slovácké muzeum dodalo přes devět milionů korun.

close https://g.denik.cz/1/b3/mmr-velky-graf-cervenec-24.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Péče o odkaz Cyrila a Metoděje

Definitivní zelenou dostalo vybudování nové moderní budovy a revitalizace archeologických lokalit v červenci 2019. Tímto projektem, podpořeným z IROP, se Slováckému muzeu podařilo dosáhnout dalšího významného cíle v podpoře povědomí o významu cyrilometodějského odkazu. Samotný Památník Velké Moravy i další velkomoravské archeologické lokality jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Staré Město s evropsky výjimečným Památníkem Velké Moravy – Cyrilometodějským centrem, se stalo také významnou součástí Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

„Bez přispění fondů EU by něco takového vytvořit nešlo. Díky nim se podařilo dokončit koncepci projektu, o kterém se zde snilo sedmdesát let.“

Tomáš Chrástek, vedoucí Památníku Velké Moravy

Výstavba Cyrilometodějského centra zahrnovala rovněž revitalizaci venkovních archeologických lokalit Sady (jde o takzvanou Výšinu sv. Metoděje v Uherském Hradišti), Špitálky ve Starém Městě a lokality Na Díle v obci Modrá.

Nová expozice s názvem Kořeny slovanské kultury – Příběh Konstantina a Metoděje, se nachází ve druhém patře a se stávající budovou památníku je spojena skleněným krčkem. Návštěvníky provádí životem a odkazem sv. Cyrila a Metoděje. V prostorách posledního podlaží je pak prezentační sál. V prvním patře, v expozici Archeologie – Pravěk Uherskohradišťska, najdou návštěvníci část jedinečných sbírkových předmětů, které muzeum nashromáždilo za více než 100 let své existence.

close https://g.denik.cz/1/44/mmr-stare-mesto-box.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Sáhnout si na historii

Je zde také unikátní haptická (hmatová - pozn. red.) stezka, která provede návštěvníka proti proudu času. „Formou replik a zvětšených rekonstrukcí autentických archeologických nálezů převážně z území Uherskohradišťska můžete hmatem i sluchem sami objevovat dávné kultury. Seznamovat se s nádobami, které používaly, se zbraněmi, jimiž bojovaly, se šperky, kterými se krášlily, ale také s kamennými nástroji a rytinami či soškami nejstarších lovců a sběračů, kteří region obývali,“ popisuje Chrástek.

Dále se zde otvírá návštěvníkům prostor, který multimediálními prostředky, ale i skutečnými nálezy z archeologických výzkumů představuje osídlení regionu v různých historických obdobích, provází jeho proměnami, zvláštnostmi či unikátními nálezy. Mezi nejvýznačnější patří poklad z Bánova, který představuje rituálně odložený kroj velmožky či kněžky patřící k elitě tehdejší společnosti.

Poklad obsahoval mimo jiné soubor více než 1500 jantarových korálků a bronzové spony ze Slovinska. „Je zde skutečně moderní reprezentativní zázemí a také expoziční prostředí pro návštěvníky, takže výhodu z toho čerpá i široká veřejnost,“ říká Chrástek. V památníku nabízejí spoustu edukačních programů pro školy.

Projekt výstavby Cyrilometodějského centra a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy získal ocenění Zlatý mamut, které uděluje Archeologický ústav Akademie věd ČR, a také ocenění v soutěži Gloria musaealis.

close https://g.denik.cz/1/44/mmr-eu-cervenec-24.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in