Na úvod místostarosta Petr Kořenek představil možná řešení. Celé místo předělat na zónu bez placení, ale tvrdě dodržovat předpisy, anebo zavést rezidentní parkování.

Kartu rezidenta by dostal každý, kdo se prokáže patřičnými dokumenty o trvalém bydlišti a smlouvou o užívání auta. „Na jeden byt bychom vydali vždy jen jednu kartu. Pro podnikatele, kteří mají v Kolonce firmu, by byla zavedená abonentní karta," pokračoval Kořenek.

Opatření by však podle něj znevýhodnilo návštěvy. „Mohli bychom zavést také návštěvnický systém. Za poplatek, například pomocí sms, by v určitých hodinách parkovali v Kolonce i nerezidenti," navrhoval Kořenek.

Poté se mohli k návrhu vyjádřit také přítomní lidé. Ti většinou se zavedením rezidentního parkování souhlasili. „Zajímá mne, jaké budou kontroly. Případně, jak pak naloží s vozidly těch, kteří na místě zastaví neoprávněně," řekl sedmašedesátiletý Zdenek Mikuš ze Vsetína.

Na dotaz odpověděl ředitel Městské policie Vsetín Nikolaj Martinák. „Protože pokuty nic neřeší, mnoho lidí je vidí jen jako papírky, je třeba důraznější krok. Technické služby mají odtahové vozidlo, které bychom k tomu mohli využívat," prozradil Martinák.

Další připomínky se týkaly poplatku pro návštěvy. Ty mají podle lidí být vyšší, než je cena za parkování u věžáku. Pak by si prý lidé rozmysleli, jestli zaparkují v Kolonce a nebo se trochu projdou.

Lidé se mohli k rezidentnímu parkování vyjádřit také pomocí ankety, kterou dostali při vstupu. Mimo jiné odpovídali na dotaz, kolik jsou ochotní za kartu pro rezidenta zaplatit. „Odpovědi nyní zpracujeme. Další dotazníky rozdáme ještě obyvatelům Kolonky," doplnil ředitel společnosti pro komunitní práci Tomáš Pifka.

Konečné řešení situace představí zastupitelé lidem v druhé polovině podzimu, kdy se na téma bude konat další diskuze.