Loni na podzim se z budovy na Sychrově přestěhovaly vsetínské folklorní soubory a vzniklý prostor radní nabídli soukromé firmě.

„Tato společnost chtěla už před lety expandovat na Vsetín, ale pro jejich potřeby jsme tehdy neměli vhodný pronájem,“ řekl místostarosta Tomáš Pifka.

Budova je pro zdravotně postižené vhodná z hlediska prostoru, dostupnosti i bezbariérovosti. Objekt je také stále v zástavě za Wojtoň Kovex a soudní řízení není u konce. Pro radnici tedy není hospodárné do ní investovat.

„Musíme ale budovu udržovat, peníze z pronájmu od hranické firmy tak alespoňzčásti pokryjí náklady na provoz,“ vysvětlil Pifka.

Bývalé kulturní zařízení mělo být původně jediným místem ve Vsetíně, kde by se provozoval hazard. Proti tomu obyvatelé Vsetína protestovali a zorganizovali také podpis petice. Zastupitelé nakonec odsouhlasili, že kasino nebude na Sychrově, ale v Lidovém domě u Dolního náměstí.

Sledovali jsme: Občané sepsali petici proti herně v Kulturním zařízení Sychrov