Řada uchazečů figuruje i na několika pořadnících. Tím komplikují sociálním pracovníkům práci

Kolik lidí ve skutečnosti služby domovů pro seniory ve Zlínském kraji potřebuje nikdo pečlivě nesleduje. Žádná centrální databáze uchazečů totiž neexistuje. „Jednotlivá zařízení, provozovaná kromě kraje i nejrůznějšími dalšími organizacemi, jsou povinna přijmout žádost o poskytnutí služby od každého, komu je určena. V evidenci žadatelů jsou tak často i osoby, které podání žádosti považují za jakousi pojistku do budoucna,“ sdělila mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Nezřídka navíc žadatelé figurují na více pořadnících. „Tuto praxi potvrzuje řada zařízení. Často se k tomu přiznávají i samotní uchazeči. Podání žádosti do více zařízení není totiž zákonem o sociálních službách nijak omezeno,“ podotýká Sýkorová Dvorníková.

Rozhodující slovo má odborná komise

O zařazení do pořadníku rozhoduje nejčastěji komise složená z odborných pracovníků. „Ta posuzuje, v jakém prostředí žadatel žije, jakou míru podpory a péče potřebuje a očekává, nebo jak aktuální je potřeba umístění do zařízení. Další důležitým hlediskem je pak také jeho zdravotní stav,“ informovala mluvčí.

Dle jejího vyjádření se bohužel často stává, že lidé poté, co jsou do jednoho domova přijati, neoznámí ostatním zařízením, u nichž mají žádost podánu, že o umístění v nich již nestojí. „Pak počty uchazečů v evidencích žadatelů zahrnují nejen ty, kteří mají o službu zájem, ale i ty, u nichž už faktický zájem pominul. Jednotlivé domovy pak stojí značné úsilí, a také finanční náklady, aby přehled skutečných zájemců aktualizovaly,“ zdůraznila Sýkorová Dvorníková

To potvrzuje i sociální pracovnice Domova pro seniory Burešov Zlín Renata Lorencová. „V současné době u nás máme zhruba 950 žádostí. Některé z nich jsou i dvacet let staré. V aktuálním pořadníku domova pro seniory pak vedeme 25 osob, u domova se zvláštním režimem pro lidi postižené některou z forem demence je jich kolem padesáti,“ uvedla Lorencová s tím, že získají-li senioři místo v jiném zařízení, informují je o tom zřídka. „Většinou to nikoho ani nenapadne, což nám samozřejmě komplikuje práci,“ připustila.

Kraj o problému ví

Kraj o této problematické situaci prý ví, avšak její řešení je, zdá se, v nedohlednu. „Zájemce se může sám rozhodnout o službu kterého zařízení má zájem a požádat o její poskytnutí. Regulace v tomto směru není možná. Podrobnou evidenci uchazečů mají totiž zatím v kompetenci pouze jednotlivé domovy pro seniory,“ vysvětluje Sýkorová Dvorníková. Domovy zřizované Zlínským krajem se tak alespoň snaží čas od času dotazovat jednotlivých uchazečů, zda-li jejich zájem o umístění nadále trvá.

V současné době se ve Zlínském kraji nachází 37 domovů pro seniory. Jejich kapacita je 2806 lůžek. Samotný kraj pak provozuje pouze třináct z nich. V těch je místo pro 1627 lidí.