Přestože skončily dubnové zápisy do školky pro většinu rodičů s předškolními dětmi šťastně, našli se i tací, na které se pro omezenou kapacitu nedostalo. „Letos jsme nemohli přijmout sedm dětí. Město ale chystá otevřít novou třídu, takže nedostatek míst pokryje. Minulý rok jsme takto zachraňovali situaci my, když jsme otevřeli pátou třídu," prozradila ředitelka Mateřské školy Benátky Alena Mitášová.

U zápisů se řídí školky předem danými pravidly. „Při přijímacím řízení jsou přednostně zapisovány děti, které mají poslední rok před nástupem do školy. To je dokonce nařízeno zákonem. Další jsou na řadě děti těch maminek, které chodí do zaměstnání," vysvětlila před časem vedoucí odboru školství a kultury Věra Goldová.

V opačném případě mají rodiče právo se odvolat na krajský úřad. Pokud se totiž jednalo o nezákonné odmítnutí, musí školka dítě přijmout dodatečně. I přes nižší kapacitu. „Maximální kapacita žáků nemůže být na újmu dítěti, které nebylo protiprávně do mateřské školy přijato," uvedl zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

Nezákonné odmítnutí je když…

Ředitelé mohou prý požádat o výjimku z nejvyššího počtu dětí podle školského zákona.

Typickým nezákonným odmítnutím je podle Křečka situace, kdy nebylo dítě přijato v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Například proto, že nemělo trvalý pobyt v obci či městském obvodu.

Letos bylo do mateřských škol provozovaných městem Vsetín přijato 214 dětí. „Po zápisech bylo bez umístění ve školce jednadvacet dětí, které v srpnu dosáhnou věku tří let. Toto číslo se ale měnilo. V současné době je to asi patnáct dětí," uvedl místostarosta Petr Kořenek.

Aby snížili počet chybějících míst, plánují radní vytvořit novou třídu v Mateřské škole Rokytnice pro čtyřiadvacet dětí. Jakmile skončí všechno papírování, bude vypsaný nový dodatečný zápis. „Přednostně přijmeme děti, které do konce srpna dovrší tří let. Následně pak děti, které budou mít tři roky do konce roku. Podmínkou ale je, aby byli rodiče zaměstnáni," doplnil místostarosta.