Hejtman Stanislav Mišák doktory žádal, aby z nemocnic neodcházeli

Pozvání na shromáždění přijali hejtman Stanislav Mišák, ředitel VZP ve Zlíně Tomáš Melichar, viceprezident České lékařské komory (ČLK) Zdeněk Mrozek a předseda Lékařského odborového klubusvazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel.

Právě Engel vyzval lékaře k soudržnosti. „Stůjte za námi, vydržte a nenechte se rozklížit. Nejsme v tom sami,“ ubezpečil přítomné. Podle něj nejde o vzdor vůči nejbližším nadřízeným. Vše je směrováno především na vládu. „Jsem velmi zklamán vývojem na politické scéně, samá hysterie a osočování,“ vylíčil své dojmy z nynějšího dění.

Hejtman Zlínského kraje přednesl lékařům otevřený dopis, ve kterém vyjádřil naléhavý apel, aby své výpovědi v souvislosti s výzvou Děkujeme, odcházíme stáhli. Podle něj v opačném případě skutečně dojde k 1. březnu ke krizové situaci. „Apel jsem musel vznést, zde jde o životy lidí,“ upozornil Mišák.

Sami lékaři však vnímají situaci jinak. „Půl roku o tom mluvíme, ale nikdo nás neposlouchal. Dočkali jsme se pouze vyhrožování stanným právem a dehonestací. Pokud bychom se vrátili a stáhli výpovědi, co se bude dít pak, když pomine tento tlak?“ ptala se v plénu lékařka Lenka Ťoukálková.

Za výpovědí stojí i lékařka Věra Hurková. „Také jsem občanem Zlínského kraje a já sama mohu nečekaně potřebovat lékařskou péči. Ale nechtěla bych se dostat do rukou chirurga, který je ve službě už 32 hodin. Proti tomu protestuji,“ uvedla Hurková. Z osobní zkušenosti popsala pocity z třicetidvou­hodinové služby jednoznačně. „V takovém stavu nikdo nemůže být soustředěný,“ dodala.

Podle lékařky Marcely Henšlové musejí být zůstávající doktoři obezřetní. „Musí si dát výrazný pozor na to, jak bude poskytována péče. Již nyní jsou souzeni vedoucí pracovníci, i když u daného případu nebyli, za to, že nezajistili odborný dohled nad kolegou se čtyřletou praxí,“ upozornila Henšlová. Podle ní se nemají nechat v souvislosti s krizovým plánem vmanipulovat do práce s jinou odborností, než kterou mají.

Hejtman Mišák na základě jednání s ministrem zdravotnictví, kterého se zúčastnil 14. ledna v Brně, míní, že ministr nemá připravená řešení, která by lékaře přesvědčila zůstat. Největší počet výpovědí z nemocnic ve Zlínském kraji přijalo vedení KNTB, a to 127 z 270 lékařů. Hrozí tak úplné uzavření či výrazné omezení péče neonatologickému centru, kde výpověď nedal jen primář Jozef Macko, a gynekologicko-porodnickému oddělení, kde podalo výpověď 13 z 18 lékařů. „Nebudeme moci přijímat riziková těhotenství. Další nejbližší neonatologická centra v Brně a Olomouci také nebudou schopna od března léčit v plném rozsahu,“ podotkl včera ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

Hejtman poukázal, že poskytnutá zdravotní péče musí být uhrazena z povinného zdravotního pojištění, a to včetně platů lékařů, zdravotních sester a zdravotního personálu. Dodal, že k tomu je třeba mít spravedlivou úhradovou vyhlášku, která nebude poškozovat krajské nemocnice. „Je třeba zabránit ztrátám ve zdravotním pojištění včetně plateb za předražené léky a podobně. Nástroje na řešení žel nemá kraj, ale ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny,“ dodal Mišák.

V dopisu Mišák také vyzval lékaře, aby neumožnili naplnit skrytý záměr privatizace nemocnic. Protože ve svém důsledku mohou být některé zavřeny, což je podle něj zřejmě i cíl vládní neústupnosti.