Na setkání s učitelským sborem s mluvilo mimo jiné o začleňování dětí z ukrajinských rodin prchajících před válkou.

„Shodou okolností jsme právě dnes další dvě takové děti přijímali. Celkem jich ve škole máme šest,“ uvedl při té příležitosti ředitel rokytnické školy Hynek Hromada.

Ze Základní školy Rokytnice zamířil ministr Gazdík do historické budovy Maštalisek na Horní město, kde se setkal nejprve s řediteli vsetínských škol a poté také se zástupci sportovních klubů a organizací.

Později navštívil také vsetínské tranzitní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, které město Vsetín zřídilo v klubovnách kulturního domu.