Rekonstrukci za pět miliard ministerstvo neschválilo

Podle dřívějšího záměru mělo v roce 2024 dojít ke kompletní rekonstrukci nejen budovy a nástupišť, ale také kompletní infrastruktury s náklady přesahujícími pět miliard korun. Tento projekt neprošel přes Centrální komisi Ministerstva dopravy, protože neobhájil svou ekonomickou efektivitu.

Nový projekt před schválením

„Proto jsme nyní přistoupili k jeho redukci. Počítáme s opravou nádražní budovy, nástupišť tak aby odpovídala normám, zajištěním bezbariérového přístupu pomocí výtahů případně eskalátorů a také se zahloubením stávajícího podchodu o 60 centimetrů, aby mohlo dojít k úpravě kolejiště ve stanici. Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádraží budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu z ulice a zároveň co nejlépe využity vnitřní prostory objektu,“ představil záměr projektu Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Demolici nádražní budovy ve Vsetíně přihlížely davy
VIDEO: Demolici nádražní budovy ve Vsetíně přihlížely davy

Nový projekt, který je aktuálně v připomínkovém řízení před schválením Ministerstva dopravy by neměl překročit náklady jedné miliardy.

„Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, chtěli bychom stavbu realizovat mezi lety 2026 až 2028,“ dodal Nejezchleb. V následných etapách by pak mělo dojít také k rekonstrukci dalších částí infrastruktury nejen nádraží ve Valašském Meziříčí, ale i celé tratě vedoucí na Vsetín.

Propojení s autobusovým nádražím

„Na tomto projektu dál intenzivně pracujeme, protože propojení autobusové a vlakové dopravy v jednom místě je pro nás klíčové. Díky výborné spolupráci se Správou železnic se podařilo dohodnout napojení stávajícího podchodu na dopravní terminál, což je nezbytné k tomu, abychom cestujícím zajistili bezpečný přestup z vlaku na autobus a naopak,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Město má k dispozici platný záměr, který vychází z urbanisticko-architektonické soutěže a počítá s tím, že v areálu bývalé pily vznikne nejen dopravní terminál, ale také parkovací dům, městský úřad, alej a v budoucnu i bytové domy.

Kazmův film Onemanshow
Kazma ve Vsetíně: zájem je srovnatelný s letním filmovým hitem Barbie

„V nejoptimističtější variantě se bavíme o tom, že bychom se stavbou dopravního terminálu a dalších nezbytných objektů, mohli začít zhruba v horizontu pěti let. Jedná se však o velmi nákladnou investici, kterou nyní odhadujeme na cirka 750 milionů korun.“