Ředitel Základní školy Sychrov ve Vsetíně Michal Molek je ideovým vůdcem a průkopníkem alternativního vzdělávání na Valašsku. Letos otevírali na škole dvě třídy s netradičním způsobem vzdělávání.

Zájem stoupá, v září zasednou do lavic prvňáci i z Janové, Huslenek, Kateřinic a dokonce ze Zděchova.

Jak se dá lidsky vysvětlit pojem alternativní vzdělávání?

Snažíme se o inovativní způsob výuky, kdy do popředí vystupuje schopnost dětí samostatného učení. Učitel je spíše koordinátor, než předavač informací.

Co koordinuje?

U nás není učitel ten, který stojí ve předu „u oltáře“. Děti pracují v různých skupinkách, které střídají a v různých centrech aktivit pracují podle potřeby. Učitel je v roli plánovače a vyhodnocovače.

Takže žádné lavice - a teď budete počítat příklad na straně 56?

V tradiční škole dělají všichni všechno v jeden čas. Tady klademe důraz na individualizaci. Děti mají i učebnice, ale upravené pro tyto metody výuky. Využíváme moderní technologie, jako jsou tablety, interaktivní tabule a například pomůcky Montessori.

Můžete konkrétně přiblížit čtenářům nějaké metody?

Například v matematice pomocí Hejného metody děti matematiku samy objevují. Při čtení používáme prožitkovou metodu Sfumato. Děti se neučí jen jak vypadá písmenko, ale vnímají ho všemi smysly.

Na co ještě kladete při výuce důraz?

Na otevřené vyučování. Důležité je samostatné rozhodování dětí a kooperace s kamarády.

Máte za sebou zápis na další školní rok? Jaký byl zájem?

Zájem stoupá. Budeme otevírat dvě třídy po osmnácti dětech. Dorůstá generace rodičů, kteří nechtějí jen odevzdat dítě státu. Záleží jim na partnerství, rodič vidí, že nám může dítě svěřit a podílet se na vzdělávání.

Setkali jste se i s oponenty?

Nabízíme i možnost tradiční výuky, kde děti sedí v lavicích a učí se, jak bylo zvykem. Takže si mohou vybrat. Spíše máme – od těch, kteří přišli sondovat, jak vypadá výuka – samé kladné ohlasy. Dokonce z Malenovic, nebo až z Brna se jezdí dívat, jak se to dělá. Studentka Baťovy univerzity píše dokonce diplomku o alternativním vzdělávání na škole Sychrov.

Kdy vůbec vznikla myšlenka otevřít na Valašsku první třídu s prvky alternativního vzdělávání?

Přišel jsem na školu 2013. Rok jsem se rozkoukával, pak jsem spřádal plány a v roce 2015 jsme otevřeli rovnou dvě třídy po třinácti žácích.

Rozjel jste to sám?

Začal jsem pracovat s Petrou Zgarbovou, která měla velké zkušenosti s tímto vzděláváním, znala ty metody a pracovala s nimi. Dnes přicházejí postupně noví učitelé, chtějí takto sami učit a dělají to srdcem.

Za pět let vám vyjdou ze školy deváťáci. Nemáte obavy, jak zvládnou vyšší vzdělávání? Ta metoda tu není ověřená…

Nebojíme se přechodu. Naši žáci budou schopní pracovat sami se sebou, budou mít pracovní kompetence a návyky. Budou vybavení, připravení a neztratí se v žádném systému. Dřív měla škola monopol na informace. Ty se dnes valí odevšad. Úloha školy se mění. Už není úkolem předat informace, ale naučit děti, aby je dovedly zpracovat a vstřebat. A k tomu směřujeme i my.