Na počátku minulého roku usedl do křesla ředitele této společnosti nyní pětatřicetiletý Michal Korabík. Ve firmě už ovšem působil i předtím, a to od května 2000 postupně jako technolog, vodohospodář, vedoucí vodovodů Vsetín a nyní ředitel.

Přibližte čtenářům společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.? Co je jejím posláním a co patří mezi stěžejní činnosti?

Jak jistě všichni čtenáři tuší, jsme společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, tudíž výroba vody pitné a její distribuce a také odvádění a čištění vody odpadní.

Kam až sahá působnost VaK Vsetín? Jak velkou oblast a počet obyvatel vodou zásobujete?

Působnost naší společnosti je v rozsahu okresu Vsetín. To představuje padesát šest měst a obcí. Pitnou vodu ale předáváme také na Zlínsko do Poteče, Všeminy či na Sirákov a Přerovsko do Dolních a Horních Těšic, Rouského a Zámrsk. Snažíme se svou působnost rozšířit i v dalších obcích. Počet obyvatel zásobovaných z vodovodu pro veřejnou potřebu je 108 135 a napojených obyvatel na kanalizaci 93 282.

Jak kvalitní vodu máme na Valašsku a ze kterých zdrojů ji společnost VaK dodává?

Kvalitu pitné vody máme na Valašsku velmi dobrou. Je dána platnou legislativou a dozor provádí orgány ochrany veřejného zdraví. Máme jedny z nejlepších vodních zdrojů, jako je například vodárenská nádrž Stanovnice, prameniště Vsetín-Ohrada, úpravny vody Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, nelze opomenout i menší zdroje jako je zdroj Velké Karlovice, Loučka, Kladeruby a mnoho dalších.

Jsou tyto zdroje zabezpečeny například proti případnému znečištění? Dá se to nějakým způsobem ohlídat?

Vodní zdroje jsou chráněny jak zákonem tak i technicky. To znamená ploty, mříže, bezpečnostní dveře i monitorovací systém s čidly s alarmem proti vniku nepovolených osob. Ale ani sebelepší alarm nepomůže proti lidské hlouposti a tak apelujeme na občany a jejich všímavost. Posledním špatným příkladem může být, když si vodojem Jablůnka naše zlatá mládež spletla s paintballovou střelnicí. Spolupracujeme také s městskou a státní policií a upozorňujeme lidi, že narušení vodních zdrojů je kvalifikováno jako veřejné ohrožení se svými důsledky a dopady.

Jakou cestu musí surová přírodní voda urazit, než se dostane do domácností a firem, tedy ke spotřebitelům?

Cesta od zdroje ke spotřebitelům je různorodá, někdy jen pár metrů a někdy třeba v případě vody z Karolinky se jedná až o desítky kilometrů. Voda však musí být kvalitní v obou případech.

Setkáváte se s problémem „černých odběratelů“ vody? Jak je to častý jev?

Problematika černých odběratelů je stále živá, hlavně co se týče připojených obyvatelů na kanalizaci. Nastává paradoxní situace, kdy jsou někteří obyvatelé v obci připojeni a platí za ni jako řádní odběratelé a na straně druhé jsou ti, kteří se jim smějí a neplatí. Musím upozornit, že takovým hrozí pokuta a měli by své napojení buď legalizovat či řešit jiným způsobem. Nový zákon o vodách mluví jasně, každý z nás má mít své odpadní vody likvidovány v souladu se zákonem.

Snese vaší společností dodávaná pitná voda srovnání s vodou balenou? Jsou mezi nimi kvalitativní rozdíly?

Dovolím si konstatovat, že pitná voda z našich zdrojů je stejně kvalitní jako voda balená a k tomu nesrovnatelně levnější. Vodné a stočné u nás stojí 65,78 koruny za metr krychlový (kubík) i s DPH. Když to podělíte tisícem, dostanete cenu za jeden litr, což je přibližně šest a půl haléře. Kolik si myslíte, že vás stojí voda balená z obchodu a z restaurace? Co zkusit kohoutkovou? My ji doma pijeme také a mám dvě krásné dcery.

Čtenáře by jistě zajímalo, z čeho se skládá cena vody pro konečného spotřebitele?

Cena vodného a cena stočného je vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Je to velmi složitá problematika, jen chci čtenáře Vašeho deníku ubezpečit, že cenotvorba je pod dohledem cenové kontroly a příslušných zákonů.

Teď z trochu jiného soudku. Na uplynulé úterý připadl Světový den vody. Mohl byste přiblížit jeho význam?

Světový den vody se každoročně slaví 22. března již od roku 1992 na základě vyhlášení OSN. Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. V letošním roce je tématem „Voda pro města: Reakce na výzvu měst“.

Při příležitosti Světového dne vody společnost VaK tradičně pořádá Den otevřených dveří ve svých provozovnách. Koná se v sobotu 26. března. Co návštěvníci uvidí?

Jak jste správně uvedl, v sobotu 26. března v deset a jedenáct hodin mohou návštěvníci vidět vybrané provozy společnosti a to úpravny vody Karolinka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, čerpací stanici Vsetín – Ohrada a také čistírny odpadních vod Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubří, Hovězí, Velké Karlovice a Lidečko. Také budou otevřeny obslužné provozy centrálního dispečinku a laboratoří společnosti. Malé překvapení čeká na malé i velké, ale hlavně uvidí, jak se voda vyrábí na úpravnách vody a také čistí na čistírnách vod odpadních. V loňském roce k nám zavítali přes čtyři stovky návštěvníků a doufám, že toto číslo bude v tomto roce ještě vyšší. Voda je velmi důležitá, bez ní by totiž nebylo života a tak doufám, že toto téma oslovuje čím dál více lidí. Všichni si musíme uvědomit, jak moc ji potřebujeme a měli bychom jí chránit a vážit si jí.