Nehodlají se totiž smířit s tvrzením radnice, že nelze snahám investora a majitele příslušných pozemků a areálu nijak zabránit. „Radnice měla být v tomto směru více aktivní. Názor lidí znala již z minulosti. A ne krčit rameny," řekl Meziříčan Jan Kovář.

Proti výstavbě nákupního střediska hned vedle autobusového nádraží jsou též valašskomeziříčští ekologové. „Považujeme to za nešťastné řešení. Provoz obchodu by podstatně zhoršil už tak nedobrou situaci na Zašovské ulici," vyjádřil se jednatel Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek.

Tlak veřejnosti má nakonec výsledky. Radní v minulém týdnu nabídli investorovi pro výstavbu nového nákupního střediska jiné místo.

„Nabízíme investorovi pozemky mezi sídlištěm Vyhlídka dvě a ulicí Palackého. Podle našeho názoru se jedná o území, které je z pohledu možné výstavby obchodního centra velmi zajímavé," uvedl starosta města Robert Stržínek (ANO).

Podle něj jsou pozemky na ulici Zašovská a Palackého přibližně stejně velké.

Oba mají kolem 11 tisíc metrů čtverečních. „Domníváme se, že výstavba podobného obchodního centra v blízkosti sídliště na ulici Palackého by měla být téměř bezproblémová," dodal valašskomeziříčský starosta.

Jeho názor však nesdílí opoziční zastupitel Petr Urbánek (ČSSD). „Moc bych se divil, kdyby vlastník tak lukrativní pozemky směnil za plochu na okraji města," vyjádřil se Petr Urbánek.

Zároveň poukázal na fakt, že lidé chtějí nakupovat na jednom místě. „Nemají zájem jezdit daleko z jednoho obchodu do druhého. Radnice chce přesto nabídnout pozemek na opačné straně města. Daleko od obchodních center," poznamenal valašskomeziříčský zastupitel.

Majitelem pozemků a autobusového nádraží je zlínská společnost Bent Holding. Při řešení problémů kolem investičních záměrů ji zastupuje vsetínská firma ČSAD Invest. „Nabídku města znám. V nejbližších dnech ji předložím majiteli pozemku i možnému provozovateli zamýšleného nákupního střediska. Nerad bych ale předjímal," řekl včera Valašskému deníku ředitel ČSAD Invest Josef Růčka.

Společnost Bent Holding má v úmyslu postavit v sousedství meziříčského autobusového nádraží na vlastním pozemku nákupní středisko. Nejdále v jednání je údajně se společností provozující Penny markety.

Předchůdci současného zastupitelstva návrhy již dvakrát zamítli.