V polovině června se proto ve Valašském Meziříčí rozhodli zřídit vlastní nový spolek nazvaný Společnost pro uchování odbojových tradic.

„Důvodů pro vznik nového spolku bylo několik. Tím hlavním je delší nespokojenost se způsobem vedení svazu jako takového či společenskopolitická pochybení a excesy jeho představitelů, které plošně zatěžují mediální obraz i naší organizace,“ vysvětluje Karel Kredba, nyní bývalý předseda oblastní organizace ČSBS v Meziříčí.

K uvedenému je podle něj třeba dále přičíst ekonomické kauzy s hospodařením s dotacemi a vlastním majetkem ústředního výboru ČSBS v Praze.

„Přitom si předseda svazu Jaroslav Vodička loni a 1. místopředseda Emil Kulfánek letos během naší členské schůze přímo ve Valašském Meziříčí vyslechli velice ostrou, ale oprávněnou kritiku a výzvu k odstoupení. Protože se z jejich strany nic pozitivního neděje, rozhodli se naši členové k samostatnému řešení,“ shrnul Karel Kredba.

Nový spolek podle něj naváže na dosavadní činnost. Jeho členové chtějí dál připomínat zejména novodobá historická výročí Českého státu, významné osobnosti těchto událostí a našeho regionu.

„Přerušit nehodláme ani spolupráci s městem Valašské Meziříčí, místními institucemi, spolky a především školami,“ ujišťuje Kredba.

Dalším cílem je stabilizace členské základny, která aktuálně čítá 99 členů. „Protože chceme být otevřenou společností, uvítáme každého se zájmem o spolupráci, pokud bude ctít poslání, odkazy a stanovy společnosti,“ vyzývá Kredba.

Valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek připomněl, že spolupráce s místní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu byla dlouhodobě na velmi dobré úrovni.

„Má velký význam pro zachování památky na občany Valašského Meziříčí, kteří položili životy za naši svobodu, či jinak přispěli k jejímu upevnění. Vznik samostatné Společnosti pro uchování odbojových tradic, která na tuto činnost naváže, proto vítám a za město jsem připraven její činnost nadále podporovat,“ ujistil starosta.