Podpisy potvrdili smlouvu při setkání na meziříčské radnici starostové Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Valašského Meziříčí, Nového Jičína a Hranic na Moravě. Stvrdili tak zájem na brzkém řešení dopravních problémů. „Jedná se například o napojení rychlostní komunikace R 35 na budoucí dálnici D 47 díky palačovské spojce, ale také dokončení nové silnice mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem,“ uvedl mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.
V centru pozornosti starostů měst zůstává rovněž stavba severního obchvatu Valašského Meziříčí, který má odlehčit přetíženému centru města, ale i rozvoj letiště v Přerově a zřízení logistického centra pro kombinovanou dopravu v tamní oblasti.
Starostové připouštějí také možnost spolupráce i na jiných rozvojových programech než dopravních. „Podpis memoranda je logickým pokračováním snah minulých politických reprezentací našich měst o řešení nastalých problémů. Mimo to jsem přesvědčen, že náš společný hlas bude mít větší váhu,“ vysvětlil meziříčský starosta Jiří Částečka.
Memorandum bude předáno zástupcům kompetentních institucí 18. května přímo ve Valašském Meziříčí. „Chceme, aby se na vlastní oči v terénu seznámili s reálným stavem dopravy v našem regionu,“ uvedl Jiří Částečka.