Bod týkající se uvolnění peněz potřebných na start obnovy náměstí prošel na zastupitelstvu hladce, takřka jednomyslně. Výhrady měl pouze Jan Trčka (ODS a Svobodní), který současnému vedení města vyčetl, že nenavázalo na projekt jejich předchůdců.

„Když hnutí ANO v roce 2014 přebíralo vedení, tento projekt byl předchozím vedením z části předpřipravený. Byla vypsána architektonická soutěž mezi studenty VUT Brno, sešlo se šest nebo sedm návrhů a občané města si vybrali vítězný návrh. ANO tento projekt smetlo ze stolu a udělalo to po svém,“ kritizoval Trčka.

Podle něj nabídlo současné vedení radnice jen jedinou variantu řešení, se kterou navíc přišlo až po šesti letech od nástupu na radnici a v předvolebním roce.

Podle místostarostky Yvony Wojaczkové (ANO) však minulé vedení města původní projekt nedotáhlo do konce, když na vítězný studentský návrh Jana Aubrechta nenavázalo zpracováním studie.

„Byly tam totiž výhrady památkářů. Poměrně zásadně se měnila historická stopa našeho náměstí, proto jsme se zaměřili na to, abychom co nejvíce podobu náměstí zachovali,“ hájila aktuální záměr Wojaczková.

Na náměstí budou i Masarykovy stopy

Vzhledem k celkové náročnosti prací a nákladnosti je plánovaná rekonstrukce náměstí rozdělená do dvou let. Součástí obnovy bude vydláždění komunikací, chodníků a zpevněných ploch náměstí žulovou dlažbou a kostkou.

„Projekt také počítá se vznikem vodního prvku a pítka. Stávající javory a vánoční strom pak doplní osm vzrostlých stromů, chybět samozřejmě nebude ani nový mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů či osvětlení,“ doplnila místostarostka Wojaczková.

Město nyní musí ve veřejné soutěži vybrat dodavatele. „V částce nákladů, které jsou projektované na 62 milionů korun, jsou zahrnutá také nová podzemní kontejnerová stanoviště na komunální a tříděný odpad, časové osy či stopy T. G. Masaryka v centrální ploše náměstí,“ přidal další novinky starosta Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Průzkum odhalil tři století starou dlažbu

Počítá se rovněž se záchranným archeologickým průzkumem, který bude probíhat prakticky po celou dobu stavby. Valašskomeziříčské náměstí je totiž součástí městské památkové zóny, vzniklo zřejmě spolu s městem v druhé polovině 13. století.

Už nedávné průzkumné sondy v horní části náměstí ukázaly, že pod povrchem mohou být cenné nálezy. Pracovníci Muzea regionu Valašska v podkladové vrstvě objevili tři století starou zachovalou štětovou valounovou dlažbu.

„Podle písemných pramenů ji můžeme datovat do závěru sedmnáctého nebo do průběhu osmnáctého století,“ popsal nález archeolog Samuel Španihel. V následujících pískových vrstvách, které sloužily jako vyrovnávka terénu, poté archeologové objevili také značně fragmentovaný keramický talíř ze 17. století.