„Stipendium nyní vyplácíme více než stovce žáků v oborech instalatér, tesař, zedník, klempíř, malíř a lakýrník. Od září k nim přibudou truhláři,“ říká ředitelka školy Jindra Mikuláštíková. Příspěvek se v jednotlivých ročnících pohybuje mezi 300 až 500 korunami měsíčně. Kdo studuje s vyznamenáním, může si na konci školního roku přijít na dalších 1 500 až 3 000 korun.

Přiznání stipendia podléhá přísným pravidlům. Žák například nesmí mít z odborného výcviku na vysvědčení horší známku než trojku, neomluvenou absenci a sníženou známku z chování, jinak o příspěvek na půl roku přijde. „Ke ztrátě stipendia stačí už jen přistižení žáka s cigaretou ve školním areálu,“ tvrdí Mikuláštíková a dodává, že v probíhajícím školním roce kvůli porušení pravidel nevyplatí zhruba 50 tisíc korun.

Stipendium je přesto pro budoucí řemeslníky silnou motivací. „Platím si z něj jízdné do školy, případně je to přilepšení ke kapesnému od rodičů,“ vysvětluje Miroslav Novák z třetího ročníku oboru instalatér. Kromě pravidelného měsíčního příspěvku dostává i odměny za výborný prospěch. „Občas to s vyznamenáním bylo na hraně. Musel jsem v učení přidat, ale vynaložené úsilí za to stálo,“ přiznává.

Peníze na stipendia stavební průmyslovka dostává od Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Šestnácti krajským a čtyřem soukromým školám letos poskytne 4,6 milionu korun. „Cíl projektu se daří naplňovat. Zájem žáků o studium podporovaných oborů se i přes nepříznivý demografický vývoj nesnižuje,“ připomíná krajský radní pro školství Petr Gazdík.

O možnost financovat stipendia se zajímají i firmy, v nichž mohou absolventi řemeslných oborů nalézt uplatnění. „Taková podpora má svá úskalí,“ upozorňuje ředitelka Mikuláštíková. „Smlouvu spojenou se závazkem budoucího nástupu do přispívající firmy by na počátku studia museli za nezletilého žáka podepsat rodiče. To by ale bylo v rozporu s právem na svobodnou volbu povolání. Firma by podstupovala riziko, že plnoletý absolvent se rozhodne nastoupit jinam.“