„Projekty jsou cílené na výstavbu odborných učeben zaměřených na přírodní vědy a digitální technologie i na řešení bezbariérovosti škol,“ upřesnila místostarostka města Yvona Wojaczková.

Na ZŠ Křižná plánují vedle stavebních úprav i pořízení výpočetní techniky.

V ZŠ Šafaříkova pomýšlí na bezbariérové přístupy včetně výtahu.

Na ZŠ Masarykova si přejí úpravu atria s cílem vytvořit zelenou učebnu.

ZŠ Žerotínova navrhuje učebnu environmentální výchovy na školní zahradě.

Náklady na všechny čtyři projekty se pohybují okolo 14 milionů korun, dotace by mohla pokrýt téměř třináct milionů.