„Ceny stavebních prací se v posledních dvou letech zvedly minimálně o pětinu. Stavební materiál zdražil ještě více. Hodnota peněz v porovnání s tím stoupla jen nepatrně, zhruba o jeden a půl procenta,“ vysvětlil starosta města Robert Stržínek, proč by bylo neekonomické obnovu odkládat.

Práce na sedmé etapě sídliště Křižná začínají letos. Sídliště Pod Oborou má pro třetí etapu prací již hotovu projektovou dokumentaci. Chybí ale potřebných 29 milionů.

„Vyřízení úvěru bude nějakou chvíli ještě trvat. Máme ale možnost použít prostředky z Fondu obnovy majetku a po vyřízení úvěru prostředky do této rozpočtové kapitoly opět vrátit. Soutěž na zhotovitele chceme vyhlásit co nejdříve,“ řekl starosta.

Revitalizace budou pokračovat i v nadcházejícím roce, konkrétně pátou etapou na Křižné a Vyhlídce. Ty město plánuje platit ze sedmdesátimilionového úvěru.

„Budeme se pochopitelně pokoušet o získání dotace, pokud bude příslušná výzva vyhlášená,“ ubezpečil Stržínek.