Sluncem zalité Valašské Meziříčí zažilo rytířské turnaje, návštěvu katovské dílny, věštění z karet i program ve hvězdárně. Stovky lidí na náměstí tleskaly účinkujícím při průvodu historických postav s bubeníky, vojáky i jezdci na koních. „Dopoledne byl Meziříčský hodokvas symbolicky zahájen slavnostním ceremoniálem. Učinili tak místní konšelé, odění do plášťů a doplňků, jaké nosívali bohatí měšťané a šlechtici před pěti sty lety,“ přiblížil oslavy mluvčí radnice Josef Beneš.

Bohaté byly také doprovodné programy na dalších místech města. Kamenný most pod náměstím se na čas proměnil dokonce na Karlův most v Praze. Přičiněním žáků uměleckých škol se ocitl v zajetí múz, malířů, hudby i sochařů. Hvězdárna zase připravila pozorování Slunce a Venuše hvězdářským dalekohledem. nechyběl ani Den folkloru a řemesel.

„Oslavy byly zdařilé a těšily se velkému zájmu veřejnosti. Uvažovali jsme, že je budeme střídat s folklorním festivalem Babí léto. Není ale vyloučeno, že se budou konat každý rok a festival se stane jejich součástí,“ uvedl místostarosta Jiří Pernický.