SLEDUJEME Spor okolo bazénu ve Valašském Meziříčí

Město převezme ručitelský závazek za svou společnost ST Servis, jež má firmě Skanska zaplatit 25 milionů korun jako mimosoudní vyrovnání. Skanska naproti tomu souhlasí se stažením své žaloby u Krajského soudu v Ostravě. Původně to mělo být po zaplacení celé částky v březnu 2018, nyní k tomu má dojít do dvou týdnů od podpisu dohody o narovnání. Až poté bude následovat první splátka ve výši 15 milionů.

Zastupitelé přijali nabídku firmy Skanska ke smíru loni v prosinci. Třiadvacátého ledna si obě strany upřesnily podmínky dohody o narovnání, kterou zastupitelstvo na únorové schůzi schválilo. Město má jasno i ve způsobu, jak závazek ST Servisu uhradí.

„S ohledem na jeho kumulovanou finanční ztrátu jsme zvolili formu příplatku mimo základní kapitál, který si město může v budoucnu vzít zpět,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek.

Autor: JOSEF BENEŠ 

INFORMOVALI JSME Stav strojovny bazénu je havarijní, město chce opravu zaplatit ze svého