Podle starosty Meziříčí Roberta Stržínka (hnutí ANO) je důvodem provizoria skutečnost, že konečné výsledky hospodaření za rok 2014 budou známy až na počátku roku následujícího.

„Pro sestavování rozpočtu je nutné tyto výsledky hospodaření znát. Na jejich základě je nastavována výše finančních prostředků jednotlivých částí rozpočtu," řekl Robert Stržínek.

Pro období rozpočtového provizoria jsou přesně stanovené maximální výše výdajů. Jejich objem nepřesáhne 5,75 procent výdajů rozpočtu města za rok 2014, pokud bude nový rozpočet schválen 22. ledna 2015.