Zároveň odsouhlasilo také splátkový kalendář. Polovinu částky vrátí z letošního rozpočtu, druhou polovinu z rozpočtu na příští rok.

„Je to skryté riziko všech dotací. I při sebevětší snaze uskutečnit projekt bez jakýchkoliv chyb může někdo najít něco, co může být následně považováno za chybu,“ uvedl k věci starosta města Robert Stržínek.

Podle něj byl úsudek s nastavením cenového rozpětí logický a správný.

„Z vrácení peněz nemám radost, ale snažím se na to dívat tou optikou, že zámek je opravený a pořád jsme získali dotaci ve výši dvacet dva a půl milionu. Věřím, že to byla poslední chyba, kterou tady někdo našel,“ dodal Stržínek.

Valašské Meziříčí přijalo pětadvacetimilionovou dotaci od ROP Střední Morava v roce 2014. Ta následující rok pověřila Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby zkontroloval postup města při zadávání veřejné zakázky.

Po dvouletém řízení úřad rozhodl o tom, že město v zadávacím řízení v roce 2013 udělalo chybu, a udělil mu pokutu sto tisíc korun.

„Kontrolou se přišlo na to, že při zadávání veřejné zakázky město nedodrželo podmínky stanovené v zákoně o veřejných zakázkách. Tím porušilo smlouvu o poskytnutí dotace,“ přiblížil za poskytovatele dotace Karel Bránka.

Porušení zákona spočívalo v tom, že město u vybraných věcí v interiéru památkově chráněného objektu, jako například u dveří, dlažby nebo světel, vymezilo cenové rozpětí. Řečeno jinak - radnice byla ochotná „si připlatit za kvalitu“, místo toho, aby rovnou přistoupila na nejnižší cenovou nabídku.

Zadávání veřejné zakázky tenkrát pro město zajišťoval externista, zlínská společnost MCI Servis s.r.o. Po ní radnice již soudně vymáhá náklady spojené s pokutou, udělenou ÚOHS, a s vrácením části dotace.

„Proti platebnímu rozkazu jsme podali odpor. Nesouhlasíme s tím, že bychom v průběhu zadávacího řízení nějakým způsobem pochybili,“ reagovala jednatelka společnosti MCI Servis s.r.o Marta Černá.