Zastupitelé ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek schválili referendum, ve kterém budou lidé hlasovat o jejich odtržení. Uskuteční se 21. dubna 2012.

Právě termín konání lidového hlasování se nejprve stal předmětem diskuze. Zástupci obou městských částí si přáli dřívější datum.

„Navrhoval jsem, aby se konalo už 31. března. V diskuzi mezi politickými stranami to ale nebylo průchodné,“ vystoupil zastupitel Vladimír Místecký (KSČM), který je zároveň předsedou osadního výboru v Poličné. Datum 31. března uvedl jako svůj protinávrh do hlasování.

Jménem Krhové jej podpořil další zastupitel Richard Lev (BEZPP za KDU-ČSL) nebo Zdeněk Petroš (nezávislý za ČSSD). „Teď jsou na obou stranách horké hlavy. Je třeba mít čas na diskuzi,“ naléhal Petroš.

A ozvali se také obyvatelé Krhové. Chtěli ujištění, že ještě před případným odtržením nepřijdou o lesy, které chtěli meziříčští radní převést do ztrátové společnosti ST Servis. Tento záměr byl samostatným bodem programu čtvrtečního jednání. Starosta Jiří Částečka (ODS) jej ale hned v úvodu stáhl.

„Za stažení bodu jsme rádi. Přesto uvítáme dřívější termín než dubnový. Máme obavy, aby bod o převodu lesů nebyl zařazen na jiné zastupitelstvo ještě před referendem,“ netajil Zdeněk Adamec z Krhové.

Uklidnil jej právě starosta Částečka. „Mohu vám za vedení města slíbit, že tento bod nebude na zastupitelstvu projednáván až do té doby, než proběhnou referenda,“ zaručil se Částečka.

Další zastupitelé propagovali spíše pozdější termín. Jiří Částečka označil referendum za malé volby, jejich příprava si vyžádá svůj čas. Další zastupitelé se zaklínali snahou o zachování města jako celku a potřebou času na informační kampaň.

„Myslím, že nám všem tady jde o celistvost města,“ byla přesvědčená občanská demokratka Milena Medková a stejně se vyjádřil také lidovec Ladislav Denk. „Očekávám proto intenzivní komunikaci od vedení města směrem k místním částem,“ dodal Denk.

Zastupitel Richard Lev poznamenal, že právě snahu o zachování města jako celku lidé v místních částech z radnice necítí. Proto žádají dřívější termín.

Debatu nakonec přerušila vyžádaná přestávka na poradu politických klubů. Po jejím skončení byl všem snahám o posunutí referenda na březen rázem konec a protinávrhy proti původnímu termínu byly staženy. Vladimír Místecký to komentoval tím, že osadní výbor nehodlá

„napínat luk až k prasknutí“. „Co neudělá jedna patnáctiminutová pauza,“ glosoval poté starosta Jiří Částečka.

Referenda v Krhové i Poličné poté zastupitelé schválili téměř jednomyslně.