Než se tak stane, je na představitelích města, aby zvolili budoucí variantu provozu, která zajistí minimálně zachování dosavadního rozsahu zdravotnických služeb.

Ve hře je veřejná soutěž na nového nájemce, převod nemocnice Zlínskému kraji i pokračování spolupráce s firmou Agel.

Valašskomeziříčská nemocnice slouží pacientům z města a spádové oblasti od roku 1965. Agel ji provozuje od 1. ledna 2004 na základě takzvané Smlouvy o nájmu podniku. Pronajímá si budovy a pozemky, které dál vlastní město. Platnost smlouvy vyprší 31. prosince 2023.

„Její ukončení mimo jiné znamená, že by na město přešla zodpovědnost za cirka pět set zaměstnanců a závazky nemocnice,“ přiblížil starosta Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Vedení města proto oslovilo poradenskou společnost Deloitte Advisory, aby zpracovala všechny možnosti dalšího provozu nemocnice, včetně jejich výhodnosti pro pacienty a město. Firma pracovala s několika variantami, jako nejvhodnější pak označila tři možnosti: pokračování ve spolupráci s dosavadním nájemcem, soutěž s koncesním řízením nebo převod nemocnice na Zlínský kraj.

„Strategické partnerství se stávajícím provozovatelem je varianta nejméně riziková a dá se očekávat, že by byla nejvíce výnosná,“ upřesnila na zasedání meziříčských zastupitelů Petra Konečná z Deloitte Advisory.

KRAJSKÁ STRATEGIE ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ PROMYŠLENÁ

Naopak za nejméně výhodnou ze tří vybraných označila převod nemocnice Zlínskému kraji.

„Analyzovali jsme, jak je zdravotní péče v (Zlínském) kraji organizovaná, jestli má kraj v této oblasti strategii. Troufám si tvrdit, že není úplně detailní a promyšlená,“ poznamenala Petra Konečná.

Souzněl s ní zastupitel Denis Rychtar (Piráti), který by s převodem nemocnice kraji nesouhlasil.

„Když se podívám, jakou má kraj koncepci a jak se vůbec choval k vlastní Krajské nemocnici Tomáše Bati, tento nápad bychom určitě zavrhl. Měli bychom si ponechat vlastní majetky,“ řekl Rychtar s tím, že nejpřijatelnější se jeví pokračování ve spolupráci s firmou Agel.

Podle zastupitele Jana Trčky (ODS a Svobodní) by rozhodování mohla napomoci také anketa mezi pacienty nemocnice, jak vnímají kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb stávajícím provozovatelem, tedy firmou Agel.

AGEL MÁ ZÁJEM O DALŠÍ SPOLUPRÁCI

První místopředseda této společnosti Tom Philipp uvedl, že ve spolupráci s městem chce firma pokračovat.

„Jsme rádi, že město řeší situaci kolem nemocnice s takovým předstihem. Velmi stojíme o to, aby dobrá spolupráce, která zde byla za necelých dvacet let navázána, pokračovala,“ řekl Philipp zastupitelům.

Podle jeho slov je dnes Nemocnice Valašské Meziříčí stabilní zařízení, jež se Agel snaží stále rozvíjet.

„Příkladem může být povolení od Ministerstva zdravotnictví k provozování nové magnetické rezonance, která opět přispěje k rozšíření poskytovaných služeb,“ řekl Tom Philipp.

Starosta Robert Stržínek uvedl, že město se bude zaobírat všemi třemi vybranými možnostmi. Z radnice už také odešel dopis Zlínskému kraji, zda by měl zájem meziříčskou nemocnici provozovat. Budou pokračovat také jednání s Agelem.

„Nemocnici, tedy budovy a pozemky, si rozhodně chceme ponechat. Jejich prodej, by byl obrovským rizikem pro další zajištění poskytované péče. Stejně tak není vhodné, aby nemocnici provozovalo samo město, jak dokládají dřívější zkušenosti,“ řekl Stržínek.

Za nejdůležitější považuje zachovat rozsah poskytované péče a ideálně jej dál rozšiřovat.

„Zároveň je třeba zohlednit případnou výši nájmu. Ten by měl ideálně pokrýt všechny potřeby související s údržbou nemovitostí, abychom ji nemuseli sanovat z rozpočtu města. Konečné rozhodnutí bude ale na zastupitelích,“ uzavřel starosta Robert Stržínek.