„Měli jsme ve firmě čtvrtinový podíl. Význam pro nás měl před sedmi lety, kdy jsme většinu firmy prodali dánské společnosti Marius Pedersen,“ vysvětlil meziříčský místostarosta Jiří Pernický.

Tehdy chtělo mít město jistotu, že bude moci chod firmy ovlivnit. „Chtěli jsme mít jistotu, že když budeme potřebovat ořezat stromy, uklidit chodníky nebo navýšit počet kontejnerů, prosadíme to. Tuto pojistku už ale nepotřebujeme,“ řekl Pernický.

Technické služby založilo město Valašské Meziříčí za účelem zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu. Jeho jediným vlastníkem bylo až do roku 2005.

Do chodu společnosti už ale radní nechtějí zasahovat. Navíc mají s vlastníkem korektní vztahy.

Deset milionů korun, které město prodejem utrží, použije na zalepení daňových výpadků. „Nejde jen o to, že neplatí nový zákon o rozpočtovém určení daní, který by do pokladny přinesl více peněz, ale také o to, že stát je vůči nám stále méně štědrý,“ popsal místostarosta. Výpadek je letos dosáhne desítek milionů korun.

Obyvatelé města nemají s prodejem podílu dánské firmě problém. „Čtvrtina nic neovlivní, ale za deset milionů se toho dá udělat ve městě opravdu hodně,“ řekl například Libor Slavíček.

A Libuše Romanová smýšlí podobně. „Doba je zlá a pokud má město ještě možnost, jak získat peníze, mělo by ji využít,“ zhodnotila.