O něm jen ve stručnosti připomeňme, že jde o nevysokého dřevěného panáka, který v dobách 1. světové války stával na veřejných prostranstvích a „pomáhal" při vybírání válečných půjček vybíraných od občanů k umoření válečných nákladů. Každý dárce si pak mohl vzít z krabičky vedle rytíře cvoček a zatlouct jej do sošky. Rytíře opatrujeme v muzejních sbírkách, ale více se nám o něm až donedávna zjistit nepodařilo.

Ve Valašském Meziříčí v březnu letošního roku však odstartoval zajímavý projekt Vzpomínky zmizelé v čase – historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca na starých fotograficích. Jeho záměrem je zachytit mizející podobu partnerských měst Valašské Meziříčí a Čadca a posílit vztahu k místu, kde žijeme, prostřednictvím prožitku historické paměti. Cenným přínosem projektu je i vzájemná výměna zkušeností a informací mezi oběma partnerskými městy. Úkolem projektu je proto shromáždit reprezentativní vzorek dosud nezveřejněných historických fotografií, zachycujících postupné proměny obou měst. No a právě díky tomuto projektu se nám povedlo narazit na zajímavý historický snímek, který opět trochu víc poodhalil osudy našeho dřevěného rytíře. Fotografie totiž zachycuje výše popisovaný postup vybírání příspěvků na válečné půjčky. Dosud zapomenutá a vcelku nezajímavá fotografie z našeho muzejního fotoarchivu se tak najednou stala poslem zajímavého příběhu.

Pokud i vy máte doma zajímavé historické fotografie, ke kterým se vážou vaše osobní vzpomínky či zajímavé historky, neváhejte prosím a ozvěte se nám. Přispějete tak k doplnění dalších střípků do mozaiky dějin Valašského Meziříčí a jeho okolí.

Autor: Ivana Ostřanská, historik Muzea regionu Valašsko, p. o.