„Do jednoho z domů v Mostní ulici střechou zatéká. Je potřeba to opravit. Žádné jiné práce tu nyní majitelé stavení, kteří s námi vše konzultovali, provádět nebudou," vysvětlil Petr Zajíc. Nevyloučil však, že v budoucnu přistoupí majitelé staveb i k opravám fasád. Tyto práce už bude možné uskutečnit pouze se souhlasem památkářů.