S koncem roku 2013 zaniklo na městském úřadě v Rožnově oddělení vnitřních věcí. „Místo vedoucí oddělení bylo zrušeno a agenda oddělení byla převedena na jiné odbory. Podatelny přešly pod odbor finanční, úklid pak pod odbor správy majetku," konstatoval tajemník města Miroslav Martinák.

Zároveň s touto změnou pak přešlo oddělení městského informačního systému pod útvar tajemníka a i zde bylo zrušeno místo vedoucího oddělení. „Za zrušená místa byla vytvořena nová. Finanční odbor bude posílen novou účetní a na odbor správy majetku nastoupí bytový technik, neboť jsme správu městských bytů převedli z městské společnosti Komerční domy přímo na město," doplnil Miroslav Martinák.

Poslední změnou je přesun pracovnice oddělní bytových pohledávek také pod finanční odbor. „Od března letošního roku rovněž počítáme s převodem redaktorky Spektra Rožnovska z naší organizace T klub – kulturní agentura na město Rožnov," uzavřel výčet změn tajemník Martinák.