Pro dohodu o narovnání se společností Immobilien Pirker Reality (IPR) zvedlo ruku všech jedenadvacet komunálních politiků.

Díky dohodě Rožnov získá do svého vlastnictví budovy Mateřské školy Koryčanské Paseky a Základní školy Záhumení, o něž se s IPR soudí už více než sedmnáct let. Za nemovitosti město zaplatí zhruba 6,8 milionu korun.

Soudy se táhnou už dvacet let

Jde o pozůstatek sporů, jejichž počátek se datuje do února 2000. Tehdy společnost SVAS, která byla jednou z nástupnických organizací privatizované Tesly Rožnov, podala žalobu na město Rožnov.

„Když to shrnu, tak chtěla zdarma získat půlku Rožnova. To znamená spoustu bytových domů, T-klub, krytý bazén, komunikace, chodníky i řadu pozemků. Tvrdila, že tyto nemovitosti získala do vlastnictví v rámci privatizace,“ uvedl právní zástupce rožnovské radnice Thomas Mumulos.

Tato žaloba podnítila řadu soudních sporů, které se postupně ocitly u všech úrovní soudů v České republice včetně soudu Ústavního. Městu Rožnov se postupně podařilo veškeré pře vyhrát. Až na spor o zmíněné budovy školy a školky, ve kterém jako protistrana figuruje společnost IPR – právní nástupce firmy SVAS.

„Tady městu soudy nemohly vyhovět, protože tyto dvě budovy nebyly výslovně uvedené v privatizačních protokolech. Proto zůstaly ve vlastnictví IPR,“ připomněl Mumulos.

Město se snažilo na základě dalších objevených dokumentů domoci vlastnictví školy a školky novou žalobou, která odstartovala dosud neskončený sedmnáct let trvající seriál soudních stání.

IPR skončila v exekuci, hrozila dražba

V Rožnově se mezitím dvakrát vyměnilo vedení města. Nezměnil se ale jeho postoj vůči IPR – stále byla snaha získat budovy soudní cestou a bez toho, že by město společnosti IPR cokoliv platilo. Letos ale nastala nová situace. Společnost IPR se dostala do exekucí.

„A to až do takové míry, že byl vydán exekuční příkaz na prodej budovy školky a dokonce i dražební vyhláška. Proti tomu jsme se bránili vylučovací žalobou,“ uvedl advokát.

Přesto reálně hrozilo, že školka a zřejmě také škola skončí v dražbě, v níž by na ně už město nemuselo dosáhnout.

Rožnovská radnice proto firmě IPR navrhla, že budovy od ní koupí přímo. Nikoliv však za tržní cenu, ale maximálně za dvě třetiny ceny stanovené znalcem. Ceny, za níž by šly nemovitosti do exekuční dražby. Po sérii jednání se podařilo vyjednat cenu 6,83 milionu korun.

„Za tuto se město Rožnov stane výlučným vlastníkem obou budov a (soudní) spor bude tedy ukončen. Je to asi o šest set tisíc korun nižší částka, než byla původně plánovaná vyvolávací cena v hrozící dražbě,“ uvedl starosta Radim Holiš.

Po podpisu všech potřebných smluv a nezbytných právních úkonech poputuje uvedená částka 6,83 milionu korun nejprve do advokátní úschovy. Společnost IPR ji získá až tehdy, kdy budou obě budovy – MŠ Koryčanské Paseky i ZŠ Záhumení – ve vlastnictví města.

„Tímto se opravdu blíží ukončení sporu, který město dlouhodobě zatěžoval. Obě budovy také vyžadují nutnou rekonstrukci,“ doplnil starosta města Radim Holiš.