Ve vsetínské místní části Jasenice je připravená technika i stovky tun posypového materiálu. Radnice na údržbu městských komunikací vyčlenila z rozpočtu zhruba pět milionů korun.

„Na příchod zimy jsme připravení. Ve skladech máme okolo pěti set tun posypového materiálu a dva tisíce litrů solanky, která méně zatěžuje životní prostředí. V pohotovosti jsou naši pracovníci a technika," ujistil Lubomír Střelec, ředitel Technických služeb města Vsetína.

V zimním období budou technické služby využívat k údržbě deset vozů pro pluhování a posyp, tři nakladače a šest sněžných fréz. Pět z nich určených pro ruční úklid. K dispozici je též traktor.

S úklidem pomohou nezaměstnaní lidé

Na ručním úklidu se budou podílet lidé zaměstnaní na veřejně prospěšné práce. Podle starosty města Jiřího Čunka se vloni osvědčili. Proto se letos od 1. listopadu rozšířily jejich řady o dalších deset pracovníků. „Starat se budou zejména o sídliště Sychrov a části Horního města. Celkem bude přes zimu u technických služeb pracovat osmnáct lidí na veřejně prospěšných pracích," připomněl starosta Jiří Čunek.

Kromě silnic a chodníků město zajistí také úklid 36 zastávek MHD, 57 přechodů pro chodce nebo 6 mostů a lávek. V ulicích postupně přibude 112 posypových ná­dob.

Plán zimní údržby mají jasný také ve Valašském Meziříčí. Radnice na ni má připraveno více než 4,6 milionu korun. Údržbu zajišťují společnost TS Valašské Meziříčí a příspěvková organizace Technické služby města Valašské Meziříčí.

„Pro konkrétní povětrnostní situace a předpovědi počasí máme připravený harmonogram preventivního opatření, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, úklidu sněhu i jeho případného odvozu. V případě vyhlášení kalamitní situace bude řídit údržbu komunikací kalamitní štáb města," přiblížil místostarosta města Josef Vrátník.

Podle jeho slov bude vždy prioritou zpřístupnění nástupišť městské hromadné dopravy, umožnění výjezdu záchranářů, zpřístupnění zdravotnických a sociálních zařízení, škol, zásobování a umožnění svozu odpadů.

Dva miliony ušetřila teplá zima

Meziříčská radnice musí v zimě zajistit úklid 100 kilometrů silnic a 56 kilometrů chodníků. Celkové náklady na údržbu v loňském roce dosáhly téměř 1,9 milionu korun. Díky teplé zimě město ušetřilo přes dva miliony. Peníze použilo na opravy chodníků.

Silnice I. třídy bude v okrese Vsetín a Zlín udržovat soukromá firma AVE CZ. Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy ČR v roce 2013. Na Valašsku se jedná zejména o tah od Nového Jičína přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč až do Valašských Klobouk, sjízdnou budou pracovníci AVE CZ udržovat i cestu přes Syrákov ze Vsetína do Zlína.

Úklid na silnicích II. a III. třídy v regionu bude už tradičně na základě smlouvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) zajišťovat Správa a údržba silnic Valašska (SÚS). „Okresní dispečinky začaly od 1. listopadu držet nepřetržitou pohotovost. Období zimní údržby silnic trvá podle zákona do konce března," upřesnil šéf ŘSZK Bronislav Malý.

Ne všechny komunikace však mají silničáři zahrnuté do svého plánu údržby.

Starat se nebudou do 19 kilometrů valašských silnic menšího významu. Které to jsou, uvádíme v přehledné tabulce:

Neudržováné úseky silnic na Valašsku:

Úsek                                                 Číslo silnice                  Délka [km]

Lázy                                                 III/01868                     0,820
Lhota u Kelče                                    III/43920                     0,370
hr. kraje OK/ZK – křižovatka se silnicí  III/43913 III/03561      1,321
Juřinka                                             III/03563                     0,515
Bystřice přehrada – jednosměrka        III/05728                     2,190
Police – Kelč                                     III/43917                     3,080
Kelč – hranice kraje ZK/OK                 III/4396                       2,150
Vidče – Valašská Bystřice                   III/48610                     1,835
Podťaté – Javorník                            III/48715                     2,854
Vranča                                             III/4879                      1,138
Lačnov – hranice okresu VS/ZL           III/4943                      1,360
hranice kraje OK/ZK – Nemětice         III/43911                     2,117

Celkem                                                                            19,750

zdroj: ŘSZK