O peníze můžou žádat v Hradišti, Vsetíně i v Kroměříži

„Samozřejmě jakoukoliv podporu od města vítám. Pro nás podnikatele spíše v současnosti nastává otázka, jak skloubit chystanou podporu od státu a podporu od města,“ nechal se slyšet Radim Novák, který v soukromých prostorách provozuje v Uherském Hradišti několik podniků, například U Bláznivé Slepice nebo Kozlovnu.

Ztráty za uplynulé tři měsíce pouze na nájemném přitom u něj dosahují částky blížící se hranici půl milionu korun.

„Aby někoho nemotivovalo si žádat o kompenzaci pouze u města, dávalo by podle mého smysl, kdyby z programu město doplatilo rozdíl ze státní podpory nejen nájemci, ale i pronajímatelovi,“ poznamenal Radim Novák.

V současnosti totiž stát chystá kompenzovat polovinu nájmů podnikatelům pouze za podmínky, kdy třicet procent z celkové částky za pronájmy sleví majitel budovy a zbylých dvacet si uhradí pronajímatel sám. Hradišťský program takové podmínky neobsahuje, i proto nebyli představitelé města při jeho schvalování jednotní.

„Měli bychom tento bod odsunout a vyčkat na to, co přijde od vlády. Bude v tom chaos, kdy stát bude kompenzovat nájem a do toho bude vstupovat také se svým dotačním programem město,“ poznamenal opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště). Právě na souběh obou dotací upozorňoval i Jiří Vašica (ANO 2011).

„Město musí mít mechanismus, který spolehlivě zaručí, že se nebudou nájmy proplácet dvakrát,“ sdělil.

Dle slov starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) však takové obavy nejsou na místě.

„Pochopitelně nebudeme dávat peníze na to, co bylo už proplaceno od státu. Když si tedy podnikatelé zažádají o kompenzaci státu, která by měla činit dle aktuálních informací padesát procent, mohou si na městě zažádat o doplacení pouze části, kterou reálně zaplatí. V tomto případě tedy dvaceti procent,“ vysvětlil Stanislav Blaha.

I tak se dočkají hradišťští podnikatelé nejdříve peněz od města po letních prázdninách.

„Harmonogram je takový, že na konci června začínáme se sběrem žádostí a na konci srpna jej uzavřeme. Poté je vyhodnotíme a určíme, jakou částkou budeme žádosti proplácet, zdali ze sta procent, nebo se bude podpora krátit vzhledem na omezený rozpočet dotačního programu. O sumách nad padesát tisíc pak bude muset rozhodnout až říjnové zastupitelstvo,“ upřesnil Stanislav Blaha.

Současně však nevyloučil, že by se mohla částka v dotačním programu navýšit o další prostředky, a to například z nedávno vyhlášené veřejné sbírky, kde mohou až do konce září přispívat dobrovolní dárci na zmírnění následků nouzového stavu v Hradišti.

Podporu pro podnikatele odsouhlasili začátkem května také zastupitelé ve Vsetíně.

„Jednomyslně schválili návrh vyčlenit z rozpočtu částku dva miliony korun, která bude mezi žadatele rozdělena poměrně dle výše nájemného a měla by být vyplacena do konce července. Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele bude 20 000 korun,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

V Kroměříži radnice podpoří 148 podnikatelů podnikajících v pronajatých prostorách na území města, kterých se dotklo povinné uzavření provozoven na základě opatření vlády proti šíření nákazy koronavirem. Radní tam schválili vyplacení celkové částky zhruba 1,7 milionu korun.

„Všichni, kdo si o pomoc z programu požádali, na ni mají nárok. Nikoho také nekrátíme, všichni podnikatelé obdrží podporu podle dokladů, které v žádosti předložili,“ uvedl kroměřížský místostarosta Vratislav Krejčíř.

Město Zlín zatím zůstává u podnikatelské podpory v podobě odsunu splátek nájemného za duben, květen a červen na konec letošního roku těm, kteří jsou nájemníky v městských prostorách.