Vsetínským rybářům velmi pomohlo Povodí Moravy. Na jejich žádost po nedávné bouřce na Horním Vsacku povolilo odpuštění vody 
z přehradní nádrže Stanovnice v Karolince.

„Voda ve Vsetínské Bečvě byla tehdy po dešti velmi kalná. Ryby dostaly šok. Voda z přehrady zachránila život nejen jim, ale i dalším živočichům," řekl hospodář Místní organizace Českého rybářského svazu Vsetín Roman Veselý.

Podle něj jsou na tom v současné době nejhůře malé vodní toky. Mnohé z nich už vyschly. V nejednom případě jde přitom o chovné potoky.

„Naštěstí v těchto vodách žijí malé ryby, plůdky. Dokáží si místo k přežití najít. Přesto je to katastrofa," posteskl si hospodář. Vsetínští rybáři už letos díky suchu přišli o přibližně dva metráky pstruhů, lipanů a dalších ryb.

Vedle sucha je podle nich na vině také mnohde necitlivá regulace a opravy koryt vodních toků. „U nás je trend dostat vodu co nejrychleji z krajiny. A to je špatně. Vody si musíme vážit a dělat všechno pro to, abychom ji v krajině udrželi," zdůraznil Roman Veselý.

S nedostatkem vody se potýkají také valašskomeziříčští rybáři. Zejména v Rožnovské Bečvě.

„Ale takový úhyn ryb, jako vsetínští kolegové, jsme nezaznamenali. Uhynulo jen pár desítek kusů. Ani jsme je nemuseli z vody vytahovat. Postarali se o to čápi černí," řekl předseda valašskomeziříč­ských rybářů Vojtěch Macháň.