V předchozích článcích byli zmíněni převážně ti známější (Puszkailer, Šrůtek, Ulrichs, Koop, Chudoba, Pagáč, Langer, Bittner, Potočný aj.) Je zde ale řada dalších fotografů, kteří působili ve zdejším regionu, měli zde své ateliéry a nebo fotografovali jen reportážně a krajinářsky.

Na Vsetíně bylo před 100 lety několik dnes již zapomenutých fotoateliérů. Např. Otakar Pokorný, fotograf C. K . soudu. V názvu firmy stálo: Atelier pro umělé fotografie, specialita - platinotypie, fotografie v aquarelovém provedení, tabla pro spolky, momentní fotografování dětí. Další vsetínský fotoateliér provozoval Ant. Drábek, na zadní straně jeho „Cabinet portrait" stojí pouze strohé: Souvenir. Atelier „Helios" Vsetín hlásá „Snímky při elektrickém světle v každou dobu i večer". Ke kterému fotografovi z dob Rakouska - Uherska se dá tento fotoateliér přiřadit, je nám zatím tajemstvím. Snad patřil Vilému Šímovi. Dům s jeho jménem a živností je na našem prvním archivním snímku.

Nejen profesionálové, ale též amatérští fotografové vyvíjeli obraz latentní ve vývojkách s metolem, hydrochinonem, pyrokatechinem či tehdy oblíbeným Fenidonem. Na razítku jednoho snímku v archivu muzea jsem nalezl „Fotoam. Dospěl, Echte Photographie".

Samozřejmě nejen Vsetín byl mekkou fotografů - rub „kabinetky" s krásnou rytinou Valaškého Meziříčí říká, že zde působil pan J. Hybša. Taktéž počátek 20. století nám prozrazuje nápis: Wal. Meseritsch, Vsetinstrasse. Zcela jistě tu byli i další „malíři světlem", které jsem zatím neuvedl. Totéž platí i pro Rožnov pod Radhoštěm a další místa Valašska. Tímto vyzývám všechny, kteří mají zájem přispět ke zmapování historie fotografování v našem regionu a mají jakýkoliv materiál týkající se „méně známých", ale i již publikovaných fotografů, aby jej nabídli třeba jen k naskenování ve vsetínském muzeu, zaslali poštou a nebo si telefonicky dohodli naši osobní návštěvu u vás. Vaše dokumenty doplní vědomosti o počátku éry klasické fotografie v minulém století.

Předem velmi děkujeme.

Zadní strana „kabinetky“ J. Hybši.

Zadní strana „kabinetky" J. Hybši. FOTO: archiv MRV

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko