„Stane se základním kamenem zamýšlené sbírky Moravského muzea moderní tapiserie ve Valašském Meziříčí,“ říká Jan Timotej Strýček, ředitel meziříčské gobelínky.

Pracovníci gobelínky právě dokončenou tapiserii představili uplynulý čtvrtek v Muzeu moderního umění v Olomouci, které hostí až do neděle 27. září výstavu Umění tapiserie – Dílo a jeho předobraz.

Návštěvníkům představuje gobelíny, které během posledních tří dekád vznikly právě v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí.

Výroba gobelínů má ve městě tradici sahající více než 120 let do minulosti. Tradici založil Rudolf Schlattauer a dnes v ní pokračuje ředitel gobelínky Jan Timotej Strýček. Díky spojení řemeslné tradice s předlohami umělců 20. a 21. století má ve Valašském Meziříčí vzniknout ojedinělá galerie.

Medkova Akce vlna je prvním příspěvkem do zamýšlené sbírky.

„Zobrazuje dvojici postav motajících klubko vlny, která je zároveň nedílnou součástí výroby tapisérií,“ přiblížil už dříve Strýček s tím, že vznik gobelínu o rozměrech 2 krát 2,5 metru by nebyl možný bez souhlasu Evy Kosákové, dcery Mikuláše Medka.

Meziříčská radnice podpořila vznik první tapiserie částkou 410 tisíc korun. Obdobně chce vedení města postupovat i v dalších letech. „Gobelínka je naším rodinným stříbrem. Je unikátní v rámci České republiky i celé střední Evropy. Proto podporujeme vznik muzea moderní tapiserie a v budoucnu bychom se chtěli ucházet o zapsání nově vytvořené sbírky na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.