Ještě předtím, než se do nich děti zapojily, přivítala všechny přítomné ředitelka Mateřské školy Vsetín, Rokytnice Alexandra Kukulová.

„Naše školka je zařízení s dlouholetou tradicí. Usilujeme o to, aby byla místem, na které budou děti rády vzpomínat. Není pro nás nic důležitějšího, než spokojené dítě,“ prohlásila na úvod.

Potom pozvala rodiče, prarodiče a všechny přítomné na výstavu výtvarných prací, které děti po celý rok vytvářely. A pak už se rozjela nefalšovaná oslava se vším všudy, včetně hojného občerstvení.

Do pavilónů, tehdy čtyřtřídní školky se poprvé rozeběhly děti 15. ledna 1979. Od dob svého založení prošla mateřinka mnohými změnami.

Po zrušení jeslí se rozšířila o další pavilon, kde je od roku 1993 speciální třída pro děti s vadami zraku a ortoptická ambulance.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího plánu s názvem Hrajeme si celý rok. Vzdělávání probíhá přirozenou cestou a způsobem, který je dětem blízký. Učení je názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích.

Ve školce je také keramická dílna. Na zahradě využívají školkáči pružinové houpačky, pískoviště, hrací sestavy, pryžové hřiště, odpočinkové a hrací zóny pod markýzou, dřevěné domečky, houpací chodník nebo kůly pro přecházení a seskok.

Je tam také opěrná zeď s výukovými prvky, i speciální socha Calvin, která slouží k pohybovým i poznávacím aktivitám. Spolu s výsadbou nové zeleně získává školní zahrada postupně novou tvář.

V současné době má mateřská škola pět běžných tříd a jednu speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Chodí do ní děti na základě doporučení centra pro zrakově postižené.