„Díky výměně a nadstavbě stávající střechy, kterou v poslední době již zatékalo, získala mateřská škola nový podkrovní prostor s hernou pro děti a zázemím pro zaměstnance. Důležité bylo také vybudování požárního schodiště a zateplení celého objektu, které přispěje k výrazné energetické úspoře a snížení nákladů na vytápění,“ shrnula přínosy místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

Děti ze Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí se zapojily do projektu Týden s BESIPem. Osvěžily si znalosti dopravních předpisů.
Děti z meziříčské Šafařky znají dopravní předpisy na jedničku

Náklady na stavební úpravy MŠ Podlesí dosáhly téměř 13 milionů korun.

„Nad rámec původního projektu muselo dojít ke kompletní výměně střešních krovů, které byly napadeny červotočem,“ poznamenala Wojaczková.

Školka se dočkala i přístavby hrubé přípravny, což zvyšuje komfort místní kuchyně. Nové je i vybavení herny a dalších prostor mateřinky.

Podle ředitelky školky Dagmar Suré nebylo vůbec jednoduché zajistit během rekonstrukce provoz mateřinky.

„Zřejmě by se to nepodařilo bez našeho detašovaného pracoviště Bynina. Naštěstí jsme ale společnými silami vše zvládli, a to zejména díky velkému pochopení a vstřícnosti rodičů, obětavosti mých kolegyň a významné podpoře města,“ cení si Dagmar Surá.