Do funkce ji na základě výsledku konkurzu jmenovala Rada města Vsetín. Ve vedení mateřinky Emílie Sušňová střídá Evu Novákovou, která odešla do penze.

Emílie Sušňová působila od roku 1984 v mateřinkách na Hrbové, Ohradě nebo Lhotě u Vsetína. Na Sychrově pracuje od roku 2008 jako učitelka a zároveň logopedická asistentka v logopedické třídě. Stejně jako bývalá ředitelka Eva Nováková se věnuje logopedické prevenci a spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem ve Valašském Meziříčí.

Podle nastupující ředitelky je úroveň Mateřské školy Sychrov na vysoké úrovni, kterou hodlá udržet. „Hlavní prioritou zůstává zachování logopedických tříd, neboť je stále více dětí, které mají vadu řeči. Chceme také podporovat integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami," prozradila hlavní cíle Emílie Sušňová.

Její předchůdkyně Eva Nováková odchází do penze po pětadvaceti letech v čele sychrovské mateřinky. Pedagogickou dráhu ale započala už v roce 1974 jako vychovatelka v Horní Lidči a pracovala i v dalších školkách.

V roce 1984 absolvovala kurz logopedické asistentky, zavedla logopedickou praxi při MŠ Sychrov a vedla poradnu v ZŠ Sychrov. „Pod jejím vedením vznikly v mateřince dvě logopedické třídy. Také školku zapojila do dvou přeshraničních projektů, díky nimž mají na Sychrově krásně vybavenou zahradu," připomněla Adéla Kousalová ze vsetínské radnice.

Za dlouholetou pedagogickou činnost převzala Eva Nováková letos v březnu u příležitosti Dne učitelů medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také ocenění města Vsetín jako Výrazná pedagogická osobnost.