Letos bude Marii Vlčkové dvaapadesát let a starostování jí přineslo hlavně vhled do nejrůznějších oborů lidské činnosti.

Kdybyste nepracovala jako starostka, co byste dělala?

Kdybych nevykonávala funkci starostky, pracovala bych v mateřince s malými dětmi.

Od kdy jste starostka a čeho byste ještě chtěla do konce svého funkčního období dosáhnout?

Ve funkci starostky jsem střídavě od roku 1990 do 2002 a od roku 2006 dosud. Do konce volebního období bychom rádi odkanalizovali obec a zahájili úpravy chodníků a estetické úpravy obce.

Co vám povolání starostky přineslo?

Funkce starosty je v malé obci časově náročná. Starosta musí proniknout do všech oborů. Od práva, stavebnictví, ekonomiky, životního prostředí, školství a další. Starostou jste dvacet čtyři hodin denně. Jste manažer, právník, ekonom, zpovědník, nákupčí, ekolog, zaměstnavatel… Když to shrnu, přineslo mi to vhled do rozmanitých oborů lidské činnosti.

Co vás na této práci nejvíce příjemně i nepříjemně překvapilo?

Mrzí mě, že se někdy stává, že vyhovíme občanům v jejich záležitostech a poté, když potřebujeme třeba při výstavbě použít jejich pozemek, tak nás odmítnou. Naopak příjemně mě překvapili návštěvníci naší obce, kteří později poslali písemné poděkování za krásnou návštěvu.

Co je na radnici momentálně nejaktuálnější téma?

Určitě dlouho očekávaná výstavba kanalizace.

Na co se vesnice nejvíce těší?

Asi je to individuální, ale oblíbený je obecní košt se zabijačkou. V obci jsme nedávno založili nový spolek a klub seniorů. Na obecním dnu jsme představili bohatý program, takže se určitě všichni těší na to, co si připraví příště.

Na co byste pozvala případné turisty?

Turisty a milovníky přírody zvu brzy zjara, kdy vykvete šafrán bělokvětý, jehož výskyt je v naší vesnici nejhojnější v celé České republice. Mohou to spojit i s výšlapem po naučné stezce Vařákovy paseky, které byly v závěru války nacisty vypáleny. Mohou také navštívit tři masivy Lačnovských skal.

Je na nich něco pozoruhodného?

Horní skály se vyznačují pro oblast Moravy netypickou strukturou pískovce se spoustou misek a voštin, který spíše připomíná reliéf skalních oblastí České tabule. Pro milovníky rybolovu je pod obcí soustava tří Lačnovských rybníků s přírodním kempem. Na závěr výletu mohou navštívit kostel Panny Marie Královny nebe a země. V době normalizace nemohl být věřícími užíván jako kostel, ale sloužil jako kaple k pohřbům a příležitostným mším. Až v roce 1991 byl posvěcen. Milovníci přírody, neváhejte a navštivte naši obec těšíme se na vás.

Vnímáte jako výhodu nebo nevýhodu fakt, že starostujete malé obci většina lidí vás zná tedy osobně?

Vůbec to jako nevýhodu nevnímám. Beru to jako součást starostování na vesnici.

Chtěla byste něco vzkázat obyvatelům Lačnova?

Vážení a milí spoluobčané, přeji vám pevné nervy a moře trpělivosti při stavbě kanalizace. Stálé zdraví duše i těla, práci, která vás bude naplňovat, čas na koníčky a také radost z bydlení v obci, která je bohatá přírodními krásami a pracovitostí svých občanů.

Autor: Vendula Životská