Mapa ale upozorňuje i na místa, která ohrožují dlouhodobé přežití vzácných zvířat citlivých k vyrušování. Například jsou zde vyznačena místa, která mají znehodnotit developerské záměry. Zdůrazněny jsou ale také trasy, jimiž zvířata migrují a jež protínají silnice.

„Chceme zabránit tomu, co se stalo loni v červenci ve Valašském Meziříčí, kde auto srazilo vlčici. To byla tragédie, neboť se jednalo o téměř jediný věrohodný důkaz o přitomnosti vlka v Beskydech za posledních několik let," upozornil Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Na sledování velkých šelem se podílejí zejména dobrovolníci. Takzvané vlčí hlídky od roku 2009 používají fotopasti. Z kvalitních snímků zjišťují nejen pohlaví, ale podle specifické kresby srsti od sebe dokáží odlišit jednotlivá zvířata.

„Analyzovali jsme už pět set fotografií a videosekvencí rysů, takže jsme vymezili i revíry," vylíčil Kutal. Domovské okrsky rysů mnohdy bývají větší než tři sta kilometrů čtverečních a částečně se překrývají. „Rysí kocour Král se například pohybuje po celém javornickém hřeben, rys Saša chodil v roce dva tisíce deset z Lysé hory až do Javorníků," poznamenal ekolog.

V uplynulé zimní sezóně se ochráncům přírody podařilo v Beskydech a Javorníkách rozlišit jedenáct dospělých rysů a dvě koťata, která vodila Karina, jedna z javornických rysic. Všichni javorničtí rysi a někteří beskydští se však pohybují častěji na slovenské straně hor.

Rysí revíry jsou v mapě zaznačeny přibližně a bodové nálezy jsou vloženy se záměrnou odchylkou až několika kilometrů. Mapa tak neobsahuje žádné citlivé údaje, které by mohly šelmy ohrozit. Naopak spíše ukazuje, jak jsou šelmy vzácné a z jak velkého území rys zmizí, pokud dojde k odstřelu jediného zvířete. Ve Vsetínských vrších například výskyt rysa nebyl potvrzen od roku 2009 až do letošní zimy. Obsah mapy bude průběžně aktualizován dle nových poznatků z terénu.

„Mapu jednoznačně vítáme, protože přehledně a srozumitelně upozorňuje na rizika, která šelmy ohrožují. Je vhodným doplněním k Nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Ta v současné době obsahuje už více než deset milionů záznamů o výskytu našich živočichů a rostlin," poznamenal František Jaskula z CHKO Beskydy.