„Kanalizaci máme jen v některých lokalitách. Je zastaralá, na mnoha místech do ní pronikají splašky, odváděné přímo do vodotečí. Vlastní čistírnu má pouze malá část domácností. Ostatní splaškovou vodu vyvážejí fekálními vozy nebo filtrují v septiku,“ říká videčská starostka Štěpánka Mikulenková.

Ještě hůře jsou na tom ve Stříteži nad Bečvou. „Máme jen dešťovou kanalizaci postavenou před mnoha lety v akci Z. Ani ta není v dobrém stavu. Při vydatných deštích se do ní přes přepady domácích jímek dostává splašková voda. Zhoršuje to životní prostředí,“ potvrzuje starosta Martin Beneš.

Obě obce o splaškovou kanalizaci usilují nejméně deset let. Do konce příštího roku je protne přes osmadvacet kilometrů potrubí. Ústit bude v čistírně odpadních vod v sousední Zašové. Její kapacita není zatím plně vytížena. Novou kanalizaci bude využívat přes osmdesát procent domácností.

Výkopové práce jsou v plném proudu. „Ztěžuje je zastaralá projektová dokumentace. Během sedmi let od jejího zpracování se změnily mapové podklady i technologie. Přesto pokračujeme podle plánu,“ ujišťuje střítežský starosta.

Stavba přijde na bezmála dvě stě třicet milionů korun. Aby si ji mohly dovolit, založily obce dobrovolný svazek a požádaly Státní fond životního prostředí o dotaci. Smlouva je před podpisem. Stát by měl přispět více než sto šedesát milionů. Zbytek si obě radnice půjčí.

Přijaté úvěry budou splácet deset let. „Splátky sice zatíží naše rozpočty, ale nebude to nijak dramatické. Navíc jsme v minulosti provedli plynofikaci a postavili vodovod. Kanalizace je poslední velká stavba, která tady chybí,“ vysvětluje Beneš, jenž by při splácení úvěrů rád opravil komunikace poškozené při stavbě kanalizace.

„Ani my v investičních akcích neustaneme. Neplánujeme nic velkého. Potřebovali bychom zateplit, případně opravit střechy na kulturním domě, hasičské zbrojnici a obecním úřadu,“ připojuje se videčská starostka Mikulenková.