„Tento úsek byl technicky velmi náročný, muselo se budovat devět lávek a krakorcové konstrukce podél vodního toku,“ vysvětluje Aleš Lahoda z MAS (Místní akční skupina) Hornolidečko, která je investorem celého projektu.

Zlínský kraj přispěl na stavbu druhé etapy 51,5 milionu korun. Na projekt se také podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 193,5 milionu korun. „Je to historicky nejvyšší částka získaná na výstavbu cyklostezky ve Zlínském kraji,“ připomněl hejtman Radim Holiš.

A je to také důvod, proč se vedení kraje rozhodlo tento záměr podpořit. „Bez finanční pomoci kraje a spojení sil všech aktérů by totiž takto nákladný projekt nemohl vzniknout. Jsem rád, že se do něj obce pustily a děkuji všem, kdo se na výstavbě podílel,“ vzkázal Holiš.

Hejtmanství podle jeho slov počítá s další podporou i do budoucna. „Abychom síť cyklostezek měli kompletní,“ poznamenal Holiš.

Cyklistické spojení se Slovenskem

Záměr na vybudování cyklostezky BEVLAVA (Bečva - Vlára - Váh) se připravuje a buduje už více jak 10 let. Tato významná mezinárodní trasa spojuje cyklostezku Bečva (napojení v obcí Ústí) a Vážskou cyklomagistrálu vedoucí podél řeky Váh (na Slovensku).

Úsek mezi obcemi Lužná a Valašské Příkazy navazuje na první etapu Bevlavy dokončenou v roce 2021. Ta cyklisticky propojila obce Ústí - Leskovec - Valašská Polanka – Lužná. Trasa dlouhá zhruba 10 kilometrů vyšla na 101 milionů korun.

„Na jejich úhradě se mimo členské obce Hornolidečska podílel Státní fond dopravní infrastruktury a Zlínský kraj,“ připomněl už dříve Josef Daněk coby předseda Sdružení obcí Hornolidečska, do kterého patří patnáct obcí z této části Valašska.

Druhá etapa výstavby cyklostezky Bevlava (úsek Lužná – Valašské Příkazy) začala v květnu 2022 klepáním kladívek na čtveřici základních kamenů pod Čertovými skalami v Lidečku. Čtyři kameny zde byly proto, že tato část stezky propojuje čtyři sousedící obce: Lužnou, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy.

Nejnákladnější byla část vedoucí Lidečkem

Místo slavnostního zahájení nebylo zvoleno náhodně. Soutěska u Čertových skal směrem z Lidečka k Lužné totiž patří mezi nejkomplikovanější a také nejnákladnější úseky jedenáctikilometrové trasy.

„V zúženém místě vede hlavní silnice I/57, železniční trať, protéká zde i říčka Senice. Také proto z celkových nákladů na druhou etapu u nás v Lidečku ukrojíme největší část – sto devět milionů korun,“ řekl při zahajování stavby starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

Náročný terén znamenal vysoké náklady

Právě komplikovaný terén si na řadě míst žádal náročná technická řešení. A to se promítlo do vysoké ceny za druhou etapu stavby cyklostezky Bevlava – celkem 269 milionů. Stavba by nemohla proběhnout bez významné podpory státu a Zlínského kraje.

Cyklostezka dále vede směr Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice - hranice Slovenska a dále k Vážské cyklomagistrále. V současné době ještě chybí několik úseků.

K otevření celé trasy v délce 64 kilometrů nyní zbývá propojit Valašské Příkazy přes obec Poteč do Valašských Klobouk a dobudovat menší úsek za Svatým Štěpánem ke státní hranici. „Tyto úseky jsou v současné době ve stavu projektové přípravy. Na slovenské straně je cyklostezka již hotová od hranice a po Vážskou cyklomagistrálu,“ doplnil Lahoda.

Nejdůležitějším přínosem nové cyklostezky je zvýšení bezpečnosti a odklonění cyklodopravy z frekventované silnice I/57, která Hornolidečskem prochází.

Celkové náklady na obě etapy se vyšplhaly na zhruba 370 milionů korun, 336,6 milionů pokryly dotace, zbytek částky je financován z vlastních zdrojů rozpočtu obcí, po jejichž katastru je cyklostezka vedená.