Návštěvníci expozice v budově česko-slovenského mechanického betlému v Horní Lidči totiž uvidí také mikulášksé masky ze Slovenska.

Ojedinělá mikulášská výstava začne 10. listopadu. Zájemci ji pak mohou navštívit do 29. listopadu.

Jednou z organizátorek expozice nazvané Navštívil nás Mikuláš aneb předvánoční tradice v betlému je mluvčí hornolidečského Obecního úřadu a pracovnice Betlému v Horní Lidči Ludmila Brousilová.

Co organizátory přivedlo na myšlenku uspořádat takovou výstavu?

Především snaha ještě více přiblížit myšlenku mikulášské tradice na Valašsku. Dětem pak vysvětlit, kdo byl svatý Mikuláš, proč jej doprovází čert, kvašák, smrtka a v čem vlastně spočívá význam jednotlivých postav mikulášské družiny a samotného svátku.

Expozice představí jen současné mikulášské masky, nebo i ty historické?

Některé z masek, které výstava veřejnosti představí, jsou staré i čtyřicet let. Patří k opravdovým klenotům hornolidečska. V rodinách je dědí z otce na syna.

Které vesnice se na výstavě mikulášských masek v hornolidečském betlému představí?

Mikulášské masky z Horní Lidče doplní čertovské a mikulášské kostýmy z Valašské Polanky, Valašské Senice, Francovy Lhoty, Střelné a Lidečka. Zajímavé jsou masky i ze slovenské Lysé pod Makytou a Dohňan.

Kolik masek návštěvníci výstavy uvidí?

Expozice obsahuje čtrnáct originálních masek, které jsou typické pro mikulášskou pochůzku v uvedených dědinách. Masky jsou kompletní. Včetně hlav, kožuchů, kabátů, zvonců neboli škrbálů, vidlí, pytlů a dalších pomůcek používaných při mikulášských pochůzkách.

Připravujete také doprovodný program výstavy?

Výstavu doplní dvě řemeslné dílny. Jejich termín ještě dopřesňujeme. Chystáme je do bezprostřední blízkosti mikulášů a čertů. Proto v nich vzniknou především čertovská dílka.

Kdy mohou zájemci výstavu navštívit?

Výstavu Navštívil nás Mikuláš aneb předvánoční tradice v betlému v budově česko-slovenského mechanického betlému v Horní Lidči je možné zhlédnout vždy od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.