Nejvíce květů se tradičně objevilo za zdejší mateřskou školkou a také v místě zvaném Sucháčkovy paseky. „Je to naše rarita. Každoročně se sem přicházejí podívat lidé z Lačnova i z okolních obcí,“ prozradila učitelka z mateřinky Markéta Vaňková, která se na kvetoucí louku vydala podívat s dětmi. „Zítra tady půjdeme ještě s maminkou, ale nesmíme na šafrán šlapat, protože by nemohl dál kvést. A navíc je chráněný,“ upozorňovala šestiletá Míša Trčková.