„V posledních pěti letech se nám totiž pravidelně daří umístit dvě nebo tři děti v pěstounských rodinách, do předpěstounské péče nebo k adopci,“ zdůvodnila Žůrková. Občas se také stává, že o zrušení ústavní péče požádají samotní zákonní zástupci některého z dětí.

Domov v Liptále může poskytnout ubytování celkem osmačtyřiceti dětem. Teoreticky sem mohou přijít už ve věku tří let. Nejčastěji však do domova nastupují ve věku jedenácti či dvanácti let. Do té doby se většinou ještě snaží stát s dětmi pracovat přímo v rodinách.

„Rozdělujeme je do šesti takzvaných rodinných skupin, v každé jich je maximálně osm. Samozřejmě pokud se nám tady objeví sourozenci, snažíme se, aby mohli být ve skupině pohromadě,“ nastínila ředitelka. V domově se o ně stará asi čtyřicet pracovníků ať už jde o kuchařky, sociální pracovnice, vychovatele a další zaměstn ance.

Oproti minulosti kdy byla tendence dávat dítě od „závadné“ rodiny co nejdále, se v posledních letech ujal trend, že když už musí do dětského domova, umisťuje se tak, aby bylo vlastní rodině naopak co nejblíže. „Může se tak totiž i nadále se všemi jejími členy pracovat. Někdy jsou však vazby v rodině natolik přerušené, že zákonní rodiče mohou být zproštěni odpovědnosti za dítě,“ řekla Žůrková.

V domově v Liptále mohou děti, nebo přesněji už mladí lidé, zůstat i po dovršení osmnácti let. Je to v případech, kdy například ještě nemají dokončená studia. „Pokud chtějí zůstat, což už je v tu chvíli svobodné rozhodnutí každého, tak sepíší s naším zařízením takzvanou dohodu o setrvání a akceptují-li platné podmínky, mají zajištěné stálé zaopatření až doby, kdy například dostudují,“ vylíčila Žůrková. Stává se však také, že se v osmnácti rozhodnout odejít z domova pryč a už třeba nedostudují, protože si sami nedokážou sehnat potřebné finanční prostředky.

Zákonní zástupci dětí mají povinnost na jejich pobyt v domově přispívat. „Vzhledem k tomu, že jde zpravidla o sociálně slabé rodiny, jsou příspěvky spíše symbolické. Stává se, že někteří neplatí vůbec,“ poukázala ředitelka. Úkol pokrýt většinu nákladů v takových případech přebírá stát.

Asi jedné třetině dětí, které prožijí část života v dětském domově v Liptále, se podaří vrátit se ke své původní rodině. „Bývá to ale většinou až po dovršení osmnácti let nebo po ukončení studií,“ podotkla Žůrková.

V mnoha jiných případech se však zákonní rodiče a celá rodina zachovají tak, že ve chvíli kdy dítě dospěje, začnou se spíše zajímat o to, jaké prostředky má ušetřeno na knížce či v bance a snaží se toho využít ve svůj prospěch.

Ačkoliv dětský domov nedokáže, podle slov jeho ředitelky, plně nahradit skutečný rodinný život, přesto zde děti získají nějaký pravidelný režim. „Při domově funguje také takzvaná praktická, dříve zvláštní nebo pomocná škola. Nechodí do ní však všechny děti, některé navštěvují klasické školy,“ vysvětlila Žůrková.

Kromě toho je zařízení zapojeno do řady aktivit i s jinými domovy, školami nebo nadacemi takže děti mají možnost účastnit se různých soutěží nebo takzvaných zážitkových programů, věnovat se sportovním aktivitám či navštěvovat zájmové kroužky. „Už na příští týden máme například naplánován zájezd do Chorvatska a na prázdniny máme už teď nasmlouváno asi pět táborů,“ prozradila ředitelka. Kromě toho se děti učí i praktickým dovednostem jako je například nakupování a příprava jídla.