Před vysvědčením se mohou děti bát svěřit doma se špatným prospěchem. Telefonní rádci chtějí pomoci jim i jejich rodičům

Zlostná reakce rodičů na špatné výsledky potomků může vést k útěkům dětí z domova nebo k tendenci ubližovat si.

„K dispozici je i linka pro rodiče, kteří se zde mohou radit s konzultanty vždy v pracovní dny odpoledne. Rodiče zajímá především to, jak mají mluvit se svým dítětem, jak se preventivně bránit proti záškoláctví, užívání drog nebo dětské agresivitě," popsal nejčastější dotazy rodičů vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský. Samy děti ale zatím abnormální stres či úzkost nepociťují.

„Co vím, tak moji spolužáci a kamarádi nemají takové problémy se školou nebo se vztahy, aby museli volat Linku bezpečí. Naštěstí nemám tyto starosti ani já," podotkla třeba patnáctiletá Michaela z Návojné.

Nepřiměřené nároky zvyšují stres

Také ředitelé oslovených základních škol ve Zlínském kraji se shodují na tom, že v současnosti neevidují děti, které se v období před vysvědčením projevovaly zvýšenou agresivitou nebo stresem. „Zatím nemáme ani jeden případ, kdy by se dítě bálo jít domů se špatným vysvědčením. Pokud ale rodiče mají nepřiměřené nároky, pak může mít dítě samozřejmě větší stres," myslí si například ředitel Základní školy Zlín, Komenského Petr Janečka.

Mít rád za všech okolností

Podle dětské psycholožky Marie Pechové by měly děti z rodičů vycítit, že jsou pro ně důležité, i když nebudou mít dobré vysvědčení. Rodiče by si také měli uvědomit, že za špatné vysvědčení mohou i oni svým nezájmem o dítě v průběhu roku.

„Rodiče by s dětmi měli spolupracovat celý školní rok. Měli by dětem říkat, že všechno udělají a zvládnou společně a ocenit snahu dítěte i přesto, že nebude mít ideální známky. Dále by rodiče měli dětem říkat, že je mají rádi za všech okolností," apeluje Pechová.

Děti se nemusejí svěřovat jen telefonním konzultantům na Lince bezpečí, ale třeba i odborníkům ve škole. Proto je vhodné zajistit ve vzdělávacích zařízeních správný systém komunikace a pomoci se specialisty.

„V naší škole máme vyvinutý systém péče o děti, které se mohou se svými problémy svěřit speciálním pedagogům. Díky tomu máme přehled o problémových dětech. V období před vysvědčením se tedy dá větší výskyt stresu podchytit včas," podotkl například ředitel Základní školy Zlín, Dřevnická Pavel Dvořák.

ANNA MACHÁČOVÁ