Jen v loňském roce registrovaly Technické služby města Vsetína sedmdesát černých skládek. Jejich úklid, a to bez poplatků za likvidaci odpadu, stál sto deset tisíc korun.

„V každém sídlišti jsou místa, kde se čas od času objeví černá skládka. Dlouhodobě však obyvatelé odkládají odpad ze zahrad na rohu domu číslo 1570 v ulici Na Hrázi na Rybníkách. Za budovou knihovny zase tvoří pravidelně černou skládku poházené papírové kartony zřejmě od některého z obchodníků v okolí,“ uvedla Jana Zvoníčková z technických služeb.

Ani letošní situace není zatím lepší. Sotva skončila zima, objevila se černá skládka v lesíku pod Hrbovou.

Úklid černých skládek odčerpává zbytečně peníze

„Pracovníci veřejně prospěšných prací z technických služeb tuto lokalitu vyčistili a nasbírali téměř šest set kilogramů odpadu. Za tento úklid zaplatí město čtyři tisíce korun zbytečně,“ přiblížila případ černé skládky Vlasta Živocká z odboru životního prostředí.

Další případ opakovaného ukládání biologického odpadu po jarních úklidech zahrádek objevili pracovníci technických služeb v ulici Pod Žamboškou na Rybníkách.

„Na městský pozemek v sousedství ZŠ Integra lidé odkládají ořezy ze stromů a výhraby. Také v tomto případě porušují zákon a dopouštějí se přestupku,“ upozornila Živocká.

Podle ní jim hrozí pokuta 75 tisíc korun a v případě, že je původcem skládky firma, je postih mnohonásobně vyšší.

Odpad zdarma do sběrných dvorů

Obyvatelé Vsetína nemají důvod zbavovat se svého odpadu zahozením do lesního porostu či jinde mimo určená místa. Mohou jej uložit zdarma ve sběrných dvorech a nezatěžovat životní prostředí ani městskou pokladnu, která pak musí likvidaci odpadu platit. Dle zákona mají lidé navíc dokonce povinnost odkládat odpad pouze na místa k tomu určená, jinak jim hrozí výše uvedená pokuta.