Současné vedení radnice se snaží chybu svých předchůdců napravit. Zatím se jim ale příliš nedaří. Město se o svůj majetek několik let soudí.

Aby radnice mohla budovu rekonstruovat a plně využít pro své záměry, musí být stoprocentním majitelem. Proto také před časem proběhlo takzvané podmíněné složení věci. Za všechny zastavené budovy a lesy v kauze Wojtoň – Kowex složilo kauci 22 milionů korun. Celá záležitost se dostala až před Vrchní soud. „Bohužel, pravda je taková, že čas se nám opět prodloužil, protože Vrchní soud celou záležitost, která se týká zástavy tohoto objektu, vrátil zpět ke krajskému soudu v Ostravě. Teď bude záležet na tom, jak rychle bude moci krajský soud celou záležitost dořešit,“ posteskla si starostka Vsetína Květoslava Othová.

Město mělo podle ní v plánu nejpozději letos v létě tuto nemovitost začít investovat a opravovat. Kvůli vrácení kauzy zpět Krajskému soudu se ale termíny opět prodlouží.

Nicméně už několik měsíců vzniká studie využití Lidového domu, který prozatím kazí svou vizáží bezprostřední centrum města. „Liďák by měl sloužit jako spolkový dům. Bude zde zázemí pro ochotnické divadlo, folklorní soubory a další kulturní aktivity,“ vysvětlila mluvčí radnice Eva Stejskalová.

Pomalé chátrání poslední budovy ve městě, která má k dispozici divadelní sál, vybičovala k aktivitě také samotné obyvatele města.

Vsetínští ochotníci totiž vyhlásili sbírku Vsetín sobě. Obdoba známé celonárodní sbírky na stavbu Národního divadla bude určena na dovybavení vsetínského lidového domu po jeho plánované rekonstrukci. „Chceme podpořit snahu města rekonstruovat tento divadelní stánek, který by měl vytvořit důstojné zázemí nejen pro ochotníky, ale také folkorní a další soubory,“ vysvětlil smysl akce režisér Pavel Rejman. Ze sbírky by tak měly být financovány například rekvizity, pomůcky, vybavení skladů, šaten a podobně. Nad sbírkou převzaly patronát čtyři osobnosti Vsetína – dlouholetý ředitel vsetínské průmyslovky Milan Drlík, spoluzakladatelka divadelního souboru NKVD Miroslava Vaculíková, ředitel vsetínské soukromé střední školy, výtvarník a spisovatel Karel Kostka a vsetínský učitel a muzikant Břetislav Rokyta. „Tento šlechetný záměr jednoznačně podporuji a věřím, že jej svou štědrostí podpoří i ostatní lidé," řekl u příležitosti slavnostního vyhlášení sbírky Břetislav Rokyta.

Lidový dům nění jedinou budovou města, která je zastavena a chátrá. Další zastavené nemovitosti v této kauze jsou kulturní zařízení Sychrov, kulturní zařízení Kotovo, budova Okresního úřadu a 36 hektarů lesních pozemků.

Město se v roce 1992 zaručilo firmě Wojtoň-Kovex a Wojtoň-Kovex příbory na podnikatelský záměr. Úvěr, který přes Komerční banku a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku město firmě poskytlo, dosáhl výše 120 milionů korun. Firma ale na konci devadesátých let zkrachovala a Vsetínu začaly problémy s vyrovnáním úvěrů.

Zajímavé na tehdejším postupu zastupitelstva je třeba i to, že řada tehdejších zastupitelů zvedla ruku pro prapodivný úvěr především proto, že byli zároveň přímo zaměstnanci hošťálkovského podnikatele Václava Wojtoně. Patřili mezi ně například dlouhodobý zastupitel a poslední komunistický předseda Městského národního výboru Vsetín Milan Halbich a zastupitel Zdeněk Plazer.