„Vzhledem k nesouhlasu místních jsme se rozhodli, že se na zmíněném místě parkovací dům ani parkoviště stavět nebudou, dojde k rekonstrukci stávajícího hřiště se zachováním zeleně,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Úbytku zeleně se obávají také autoři druhé petice, kterou podepsalo 242 lidí. Žádají změny v projektové dokumentaci k regeneraci Rybníků. Nesouhlasí například s navýšením počtu parkovacích míst a požadují, aby projektanti vzali v potaz klimatické změny a zachovali v sídlišti co nejvíce zeleně.

„Zjistili jsme, že strašně moc zeleně má být na Rybníkách prokáceno,“ řekla Regionální televizi členka petičního výboru Andrea Chrobáková.

Podle ní si řada místních lidí Rybníků cení právě proto, že je to zelené sídliště.

„Pokud projde návrh tohoto projektu na revitalizaci, bude všechno úplně jinak. Přibudou betonové plochy, ubude zeleň, zvýší se teplota na sídlišti, hlučnost, prach,“ zmínila Andrea Chrobáková.

Radnice: Parkování je problém

Vedení města obyvatele Rybníků uklidňuje tím, zpracování projektové dokumentace je stále v procesu.

„Momentálně projektanti pracují na studii regenerace, ze které následně vznikne projektová dokumentace potřebná k získání stavebního povolení,“ řekl starosta Růžička.

Připomněl, že záměr zvýšit na Rybníkách počet parkovacích míst vychází ze žádostí místních lidí a ze současného neutěšeného stavu parkování.

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.
Meziříčí hledá provozovatele nemocnice na dalších 30 let. Plánuje i nový pavilon

„Při nedávném průzkumu v sídlišti jsme zjistili, že více než tři stovky vozidel parkovaly mimo vyhrazená parkovací místa a dalších sto automobilů parkovalo v rozporu s platnými předpisy. Je tedy zřejmé, že parkování na Rybníkách je významným problémem, který musíme řešit,“ dodal Růžička.

Některé stromy ohrožují okolí

Ujistil, že radnice myslí také na zeleň.

„V rámci projektu je zpracován dendrologický posudek, který hodnotí zdravotní stav současných stromů. Z posudku vyplynulo, že některé stromy jsou ve velmi špatném stavu a ohrožují okolí, proto budou skáceny. Projekt řeší také výsadbu nových stromů,“ řekl starosta.

Vsetínská radnice začala připravovat regeneraci Rybníků v roce 2017. Prvním krokem bylo dotazníkové šetření v místních domácnostech. Zjišťovaly se názory, potřeby a požadavky obyvatel na veřejné prostranství v okolí jejich bydliště. Získané poznatky projektanti zapracovali do studie, která byla občanům představena v roce 2017.

Jablůnka - Jablůnkou prochází frekventovaná silnice I/57. Vesnicí projede osmnáct tisíc aut denně.
Silnice trápí Jablůnku nejvíc. Obcí projede osmnáct tisíc aut denně

Další veřejné projednání studie regenerace sídliště se konalo letos v červnu a účastníci se seznámili se změnami, které vzešly z připomínek z minulého setkání. K této podobě studie se mohla veřejnost vyjádřit do konce července. Radnice více než tři desítky zaslaných připomínek předala projektantům, kteří posoudí možnost jejich proveditelnosti a případně je do projektu zapracují.

Regenerace může začít příští rok

Jak už vsetínská radnice dříve informovala, finální projektová dokumentace by mohla být hotová přibližně do poloviny roku 2022. Následně by na podzim příštího roku mohly začít první práce.

„Vzhledem k předpokládanému rozsahu projektu a jeho finanční náročnosti v řádu mnoha desítek milionů korun se budeme snažit získat na jeho realizaci dotační prostředky. Revitalizace sídliště bude rozdělena do etap, které se uskuteční postupně v průběhu dalších několika let, obdobně jako tomu bylo v případě letos dokončované regenerace Luhu,“ řekl už dříve starosta Růžička.