Otevřít veřejnou debatu na téma zástavby proluky na ulici Masarykova se rozhodl Ivo Jeřábek, předseda spolku Za Krásno krásnější. „Nejdřív měli vyvolat diskusi s občany nebo si alespoň v rámci vedení města ujasnit, jaký mají záměr a pak teprve oslovit společnost CTP. Výsledek je ten, že CTP říká, že chce odkoupit pozemky a stavět," postěžoval si Jeřábek.

Na posledním jednání zastupitelstva města byla totiž prezentována jedna ze čtyř možných variant využití nezastavěné zatravněné plochy s parkovištěm na ulici Masarykova společností CTP, která část pozemků vlastní. CTP chce na místě vytvořit multifunkční komplex, ve kterém by se mohly nacházet obchody, kanceláře, restaurace i hotel.

Zástupci firmy se prozatím nechtějí k podrobnostem projektu vyjadřovat.

„Plně spolupracujeme s městskými zastupiteli, kterým jsme představili naši nabídku. Měla by být projednána v příštím týdnu a my doufáme, že náš návrh bude přijat," vysvětlila PR pracovnice firmy Dita Vašíčková.

Lidé z Krásna nicméně mají jasno. V blízkosti historické krásenské radnice nechtějí podle nich „hnusnou čtyřpatrovou krabici".

Na prvním nástinu možného architektonického řešení proto Ivo Jeřábek nenechává nit suchou. A společně s desítkami dalších členů spolku s prezentovaným plánem kategoricky nesouhlasí.

Sdružení ale prý nehodlá jen kritizovat. Má i vlastní řešení v podobě krásenského náměstí. „Dříve jsme věděli, že město nemůže do lokality investovat větší množství peněz. Prosazovali jsme proto park s ohledem na přetíženost dopravou. Navrhovali jsme výsadbu nízkých dřevin a umístění laviček. A nápad krásenského náměstí? Skloubit v místě se nacházející i historické stavby například s nějakými obchůdky by možná byla pro architekty výzva. Chápu ale, že z tržního hlediska je dost složité na něco podobného sehnat peníze," uvažuje Jeřábek. Upozornil ale také, že není odpůrcem případné výstavby startovacích bytů. Právě naopak.

Sdružení se proto obrátilo na starostu Roberta Stržínka s uvedenými výhradami a žádají otevření veřejné diskuse.

Tomu se starosta nebrání. „Potřebovali jsme vědět, o čem diskutovat. Dokud nedokážu myšlenku uchopit, je zbytečné o čemkoliv mluvit. Proto jsme společnosti CTP dali prostor a žádný závěr jsme k tomu nepřijali. Teď je správný čas začít diskutovat s veřejností, zastupiteli, odborníky. Nejde vůbec o to, že bych nechtěl debatovat s veřejností," ohradil se Stržínek.

Ve hře jsou studenti architektury

Starosta Stržínek také zdůrazňuje, že stavba na uvedeném místě výrazně zasáhne do koloritu města, a proto je potřeba dobře vše zvážit. Zatím je plocha nevyužitá, zatravněná a nabízí jen několik parkovacích ploch. „Každá stavba budí kladná i záporná stanoviska. Existuje skupina lidí, hlavně ti, kteří bydlí v těsné blízkosti, mající obavy ze zvýšené dopravní zátěže a podobně. Naprosto tomu rozumím a chápu to," doplnil starosta Valašského Meziříčí.

Na radnici podle něj v současné době sbírají informace stanovisek zastupitelů i odborníků. „Stejně jako existuje skupina odpůrců, je i část veřejnosti, která naopak vítá, že se plocha, která ležela ladem, zurbanizuje. Jsme ale na úplném začátku," konstatoval Stržínek.

Podle svých slov se nebrání jakýmkoliv smysluplným variantám. „Ani případnému vytvoření krásenského náměstí. Jsem připravený se bavit s každým, kdo má k tomu co říci. Je před námi i řada veřejných jednání a slyšení," uvedl Stržínek.

Starosta rovněž kontaktoval studenty architektury z Brna, kteří jako jednu z diplomových prací zpracovávají vizualizaci možné podoby prostoru.

TÁŇA MARKOVÁ

Související Nevyužitá plocha proluky v Meziříčí opět budí vášně