Do internetového hlasování se zapojilo 858 lidí. Šestapadesát procent z nich odmítlo výstavbu spalovny (oficiálně zařízení pro energetické využití odpadů tzv. ZEVO), která je v posledních měsících ve městě tématem číslo jedna.

„To, že Vsetíňané vnímají jako největší problém projekt nové spalovny pro nás není překvapením,“ uvedl vsetínský místostarosta Tomáš Pifka. Podle něj radnice obavy lidí z možných dopadů zařízení na životní prostředí vnímá.

„I my přistupujeme k projektu velmi obezřetně. Od investora, kterým je soukromá společnost, jsme si vyžádali veškeré podklady, které důkladně zanalyzujeme,“ ujistil Pifka.

Připomněl, že v současné době běží tzv. EIA, která má posoudit možné dopady nové spalovny na životní prostředí.

„Výsledek bude velmi důležitý pro naše rozhodnutí, zda spalovnu podpoříme, či naopak využijeme veškerých zákonných možností, jak jí zabránit. V zastupitelstvu jsme již rozhodli, že pokud spalovna vznikne, bude zpracovávat pouze odpady z našeho správního obvodu, tedy, že se do Vsetína nebudou vozit odpady odjinud,“ řekl Tomáš Pifka.

Více než dvacet stran připomínek

Mnohem razantněji se proti projektu staví spolek Vsetínské fórum a někteří opoziční zastupitelé. Zástupci spolku sepsali více než dvacet stran připomínek k dokumentaci záměru výstavby spalovny.

„Týkají se zejména nedostatečného vyhodnocením vlivu na lidské zdraví, neexistence srovnatelné technologie spalovny nebo chybějícího posouzení vlivu havárií,“ přiblížil Michal Berg, opoziční zastupitel z Koalice pro otevřený Vsetín (KOV) a místopředseda spolku.

„Autor dokumentace se navíc s řadou našich připomínek z předchozí fáze vůbec nevypořádal, ačkoliv mu je krajský úřad přikázal zpracovat. I proto navrhujeme dokumentaci vrátit k přepracování, nebo nejlépe celý projekt rovnou zamítnout,“ dodal Michal Berg.

Hned po spalovně obyvatele Vsetína nejvíce trápí změny klimatu. V anketě TOP 10 proto požadují přijetí opatření, která dopady změn zmírní.

„Jde o to udělat taková opatření, aby nám tu zůstala naše krásná valašská příroda. Voda, která naprší, aby vsakovala, zůstala v půdě a neodváděli jsme jí do vodotečí, louky abychom nesekli čtyřikrát do roka a zůstal na nich hmyz, nebo abychom nechali květné louky a nesekli je vůbec. Abychom se zkrátka vrátili k přírodě,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Pifka.

Lepší podpora pro zubaře a učitele

Lidé v anketě žádali také větší podporu chybějících lékařů či lepší motivaci pro příchod učitelů. V tomto směru ale město podle slov místostarosty mnoho nástrojů nemá.

„Můžeme jim maximálně poskytnout byt, nebytové prostory pro ordinace a umístit jejich děti do školky. Jinak jsou naše možnosti ovlivnit množství lékařů a jiných slabé,“ netajil Pifka.

V anketních návrzích se opakovaně objevuje venkovní amfiteátr či rozšiřování cyklostezek. Co se amfiteátru týče, ten prozatím není na pořadu dne. Cyklostezky ale radnice dlouhodobě připravuje.

„Bude se dělat další úsek ve staré Rokytnici, příští rok budeme směřovat dál na Lhotu. Chceme také zvýšit možnost průjezdu cyklistů městem,“ ujistil Tomáš Pifka.

Bilance splněných slibů z minula

Z loňské TOP 10 si místostarosta Pifka považuje dodržení staveb a modernizací sportovišť u základních škol. „Na Ohradě se podařilo postavit běžeckou dráhu, sportoviště na Sychrově bude hotové do konce letošního srpna. A rozsáhlá oprava hřiště u Trávnické školy nás čeká příští rok,“ uzavřel Tomáš Pifka.

V minulých dvou letech označili lidé v TOP 10 za nejvýznamnější problém také nedostatek prostředků pro sociální služby, radnice reagovala navýšením dotací pro sociální služby o více než milion korun ročně.